Samtalsstöd och vägledning

- Kontakta mig och boka tid -

Om du önskar att få en personlig vägledning så hänvisar jag dig till min mailadress eller messenger på min facebooksida. Om du vill så får du gärna skicka med en bild på dig själv i mailet, detta är för att jag lättare ska kunna läsa av dig och känna in din energi.

Den hjälp som jag erbjuder är både i form av coachning/vägledning, samtalsstöd, avläsning och drömtydning. Under vägledningen så fokuserar jag främst på att svara på dina frågor, ge dig råd om vilken riktning du ska ta i ditt liv och vad du behöver arbeta med hos dig själv för att komma framåt i din utveckling. Som samtalsstöd så finns jag framförallt där för att lyssna, bekräfta och lyfta upp dig och din förmåga. Avläsning innebär att jag fångar upp det som jag får till mig om dig - det kan vara allt ifrån dina egenskaper, känslor/tankar eller tidigare erfarenheter till vad du har för behov och vilket yrke du passar att arbeta inom. Vissa saker kanske du redan kände till och blir mer som en betryggande bekräftelse, medan annat som kommer fram kan vara en ögonöppnare och ge insikter hos dig. När jag tolkar drömmar så använder jag mig inte enbart av min kunskap om drömtydning, jag använder också drömmen som ett sätt att känna in vart du befinner dig i livet just nu, och vad det är du behöver arbeta med hos dig själv. Våra drömmar är ett fantastiskt verktyg för att komma till insikt om vad som sker inom oss, det kan vara sådant som vi annars förnekar inför oss själva i vår vardag. På det sättet kan drömmar hjälpa oss att komma till viktiga insikter som vi behöver få till oss för att finna klarhet och harmoni i vårt liv.

Jag jobbar både med hjälp av min intuition och kunskap, vilket gör att jag kan känna in din energi och sätta mig in i dina känslor och behov men även bli som en vägvisare för dig. Min erfarenhet gör också att jag har en förmåga till att förstå dig och din situation, något som är viktigt för att kunna hjälpa dig på bästa sätt. Men jag vill samtidigt belysa din egen förmåga till att förändra då det är du som gör det stora arbetet, jag fungerar mer som ett verktyg för att ta dig dit! 

Priser:

Vägledning: 300 kr. Innebär djupgående och utförliga svar på högst 5 frågor.

Allmän avläsning: 200 kr. Innebär även här en djupgående avläsning.

(Har du endast enstaka frågor så kan vi komma överens om pris baserat på hur omfattande frågor det gäller).

Drömtydning: 100 kr. Innebär en djupare tolkning som ska bringa klarhet i din situation just nu. 

- Betalning sker via swish alt. banköverföring. För vidare information kontakta mig! -

Erbjudande just nu: För att du ska få en inblick i hur det fungerar och kunna bedöma om det kan vara något för dig så erbjuder jag just nu en gratis vägledning för en valfri fråga!

Varmt välkommen att höra av dig till mig på följande mailadress: 

ljuslangtan.se@hotmail.com 

eller skicka ett meddelande till min facebooksida på: 

www.facebook.com/ljuslangtan.se/