Till dig som bär på stora drömmar

Har du en dröm som du ännu inte har förverkligat? Vad är det då som står i vägen för att du ska uppnå den? För många av oss så finns det hinder som sätter käppar i hjulen för att vi ska våga följa det vårt hjärta innerst inne längtar efter, ofta så rör det sig om hinder i form av rädslor. Rädslor för misslyckande. En tro på att vi inte har de förmågor som krävs för att kunna följa vår dröm. Vi är ofta duktiga på att iscensätta olika scenarion i vårt huvud som sällan är till vår fördel, men varför inte istället föreställa oss hur mycket som faktiskt kan gå rätt? Istället för att bygga upp olika anledningar till varför vi inte skulle klara av det, så borde vi göra precis tvärtom. För egentligen så är det bara du själv som kan stå i vägen för att kunna ta dig dit du vill. Det finns fullt av realister som har ett mer problemfokuserat snarare än ett möjlighetsbaserat tänk, men frågan är varför sannolikheten för att problem ska uppstå graderas högre än att det faktiskt kommer att lösa sig? När blev det pessimistiska tänkandet synonymt med det realistiska? För mig så låter det nästan som att vi har en inneboende fiende som säger att vi inte förtjänar att ha det så bra. Att det är för bra för att vara sant. Fast där tar vi fel, detta är bara en av alla illusioner som präglar vårt samhälle idag.

Drömmar kan förstås uttrycka sig på olika vis - Du kanske drömmer om att skaffa en familj, att resa jorden runt på egen hand eller att livnära dig på det som du älskar att göra. Men det är det sistnämnda som jag avser att framförallt fokusera på här, men också att våga gå emot samhällsnormerna och välja en annorlunda väg. Vi lever i ett samhälle som framförallt utmärks av traditionella arbeten, där man ofta känner sig mer eller mindre styrd och inte får fullt utlopp för sin fria vilja. För vissa av oss så fungerar det fint, man kanske rentutav tycker det är skönt att inte behöva ta ansvar för det man ska göra. Men för oss som har ett större frihetsbehov och kanske har en kreativ ådra som vi vill få utlopp för, vad händer med oss i dessa miljöer? Det börjar ske förändringar i samhället gällande hur man idag kan försörja sig, det finns exempelvis dem som livnär sig på att nå ut via egen youtubekanal eller genom sitt bloggande. Så de gamla arbetsnormerna börjar sakta men säkert upplösas. Men vi har fortfarande en bra bit kvar, och vi kan långt ifrån kalla de friare tyglarna inom arbetslivet för ett nytt normsättande än så länge, eftersom de som går sin egen väg fortfarande stämplas som annorlunda än oss andra. Det finns nog ett undermedvetet, eller medvetet synsätt att det bara är vissa av oss som lyckas med det. Lite som att vi stämplar dessa personer som speciella, att de är undantaget. Men sanningen är att vem som helst är kapabel till att leva sitt liv på det här sättet, om man bara har ambitionen till det, för visst krävs det en stark viljekraft för att våga gå emot strömmen och vara självbestämmande! Har du en stark vilja, då är i princip vad som helst möjligt. Dina ambitioner bidrar till den motivation och det driv som krävs för att uppnå det du innerst inne önskar. Allt annat löser sig, på ett eller annat sätt, om du har den rätta mentala inställningen. När du tror på dig själv och att det du drömmer om är möjligt, då kan ingenting stoppa dig. Det handlar inte om de kunskaper du har ifrån början, för kunskap kan alla läsa till sig!

Att tvivel och osäkerhet dyker upp är fullkomligt naturligt, det är ofta skrämmande att gå utanför sin bekvämlighetszon. Det viktiga är att detta inte hindrar dig ifrån att fortsätta, att göra något som är nytt och okänt för dig väcker ofta rädslor inom oss men vi måste komma ihåg att det bästa sättet att besegra våra rädslor är att utmana dem. Definitionen av mod är att gör det som vi tycker är läskigt. Det kommer kanske att finnas människor som inte stöttar din idé om att följa din dröm, men låt det inte påverka dig negativt utan använd i så fall det som en motivationsfaktor. För visst är det lite extra kul att överraska andra som tidigare varit skeptiska? De kanske till och med blir inspirerade till att göra likadant själva, nu när de har sett att det faktiskt är möjligt! Anledningen till att vissa kanske kommer att vara kritiska eller ifrågasättande handlar ofta om att de själva är rädda. De känner själva att de aldrig skulle våga göra något liknande, och det kan uppfattas som lite hotfullt att du då vågar det. Man applicerar helt enkelt sin egen osäkerhet på någon annan. Så det har alltså ingenting att göra med dig egentligen, vilket det sällan har när man blir obefogat kritiserad av en annan person. Vi människor har nog en tendens att ofta se saker utifrån våra egna glasögon - Vi jämför oss med andra istället för att se till varje unika individ. Istället för att bara tänka "gud så roligt att han vågar göra sin egen grej! Så himla modigt!" så tänker många av oss oftare något i stil med "och jag som är fast på mitt gamla jobb.. varför vågar inte jag göra något sådant?" eller gå i försvar inför sig själv och tänker "det där kommer han aldrig att lyckas med, det fungerar inte så!". Vi tenderar ofta att hela tiden ta med oss själva i förhållande till andra, och dessvärre ofta på ett negativt sätt. Men det behöver verkligen inte vara så. Vi kan ju förstås också själva bli inspirerade och använda det till vår fördel! Med andra ord så är vi ofta personliga i vår bedömning av andra, snarare än att se på personen rent objektivt och som en egen individ. Vi applicerar våra personliga erfarenheter och uppfattningar på andra människor, och där kan vi vara på farligt vatten. Detta tror jag kan vara värdefullt att ha i åtanke om vi blir kritiserade och är snabba med att ta illa vid oss. Däremot om man har en sund självkänsla, då känner man inte sig hotad av andras framgång utan kan lättare glädjas åt andra!

Som jag tidigare nämnt så handlar det mycket om vår mentala inställning. Så en viktig nyckel till att lyckas är att du känner tro och tillit. Att du har tro på dig själv och på att du har förmågan att göra det du vill! Du är helt enkelt fast bestämd att du kommer att ta dig dit du vill, för gör du inte det så kommer det att bli tufft att genomföra det. Så hemligheten ligger i ditt synsätt. För vissa så faller det kanske sig mer naturligt, men för andra så kan man behöva jobba på sina tankemönster. Affirmationer är något som kan vara väldigt användbart och som många framgångsrika människor säkerligen använder sig av. Det handlar om att du visualiserar det du önskar, lite som om du redan hade uppnått det, att du redan har tagit ut vinsten. Här kommer vi in på attraktionslagen, så om du vill läsa mer om det så kan jag rekommendera dig att gå in på denna länk: Tankens kraft. Men i det stora hela så handlar det som att det du fokuserar på attraherar du också in i ditt liv. Så kan du försöka redan från början fantisera i detalj om hur du har lyckats att uppnå det du vill, så har du redan på sätt och vis börjat förverkliga det. Men glöm inte att njuta av resan! Även om du såklart har satt ett mål som du har i sikte, så försök att vara närvarande och njuta av varje delmål som tar dig dit. Du kanske har hört det innan, men det är ju oftast själva resan dit som är som mest värdefull. För när du är framme vid ditt mål, då är ju resan slut. Resultatet blir sannolikt också mycket vackrare om du har genomfört varje del med fullständig fokus, för när vi stressar igenom saker så blir det inte alls samma kvalitet. Det blir mer en otålighet och känsla av att vilja ha det överstökat, och då blir det sällan så bra resultat. Tanken är ju att du ska njuta och ha kul på vägen!

Begränsa inte dig endast genom dagdrömmande, utan inse att det du drömmer om kan bli verklighet! Men det är upp till dig att skapa den framtid du önskar.