Tankens kraft

Det finns nog inget så kraftfullt som tankarnas effekt på vårt välmående. Genom våra tankemönster så skapar vi den bild vi har av verkligheten och den uppfattning som vi har om oss själva och våra medmänniskor. Våra tankar är egentligen inte mer än just tankar. De är egentligen inte en del av dig, även om de vill få dig till att tro det. De är lite som ett konstant brus, det är sällsynt att vi upplever den inre tystnad som finns emellan tankarna. Men för att nå vårt sanna jag och hitta vår inre ro, så behöver vi avidentifiera oss med dem. Låt tankarna komma ifrån ditt hjärta, istället ifrån ditt ego. 

Du kan helt enkelt återta kontrollen över dina tankar, och få dem att släppa taget om dig. Det första du behöver göra är att bli medveten, för vi har alla invanda tankemönster som sker per automatik. Många av våra tankar sker utan vår kännedom och är lika naturliga som våra vardagsrutiner. Så du behöver helt enkelt stanna upp och faktiskt lyssna till vad det är för tankar som dyker upp i ditt huvud. Försök att vara objektiv, att på något sätt gå utanför dig själv och observera vad som händer. Jag brukar visualisera att jag går utanför min kropp och är åskådare av mig själv och mina tankeprocesser. Det är nämligen så att våra tankar har makt över oss så länge vi tillåter dem, men om vi kan se igenom dem och den illusionen som medför så kan vi distansera oss vilket gör att vi inte tillåter våra tankar att påverka oss. Vi kan ha en neutralitet i vårt förhållningssätt till våra tankar, med andra ord väljer vi att inte reagera på dem för vi vet att de inte speglar verkligheten. Du kan se dina tankar lite som en person, låt oss säga ett syskon, som försöker reta dig gång på gång. Anledningen till att han eller hon fortsätter är för att du reagerar på det, kanske med ilska eller frustration. Men när du slutar att göra motstånd så blir det helt plötsligt inte lika kul längre eftersom det inte har någon effekt och syskonet inte får den uppmärksamhet som han eller hon önskar. Så det tar stopp. Så länge du tror på det du hör så kan dina tankar påverka dig och ditt välbefinnande. Våra tankemönster blir så småningom verklighet om vi tillåter dem att fortsätta, eftersom allt du tänker, känner, säger och gör sprids i form av positiva eller negativa energier som påverkar ditt dagliga liv. Så du kan tänka dig hur stor betydelse det har ifall du har positiva eller negativa tankar. Tänker du dagligen att du inte är tillräcklig som människa, så blir det en sanning för dig fastän det inte är den riktiga sanningen. Och det i sin tur blir det som du utstrålar, och får tillbaka därefter. Men det värsta är att det får dig att må otroligt dåligt över dig själv. Vi kan lura i oss själva den största galenskapen, för så stark kraft har faktiskt våra tankar.

Attraktionslagen är ett redskap som visar just detta. Min personliga tolkning av attraktionslagen är att den står för hur vi människor har en dragnigskraft, att lika energier dras till varandra. För att ta ett enkelt exempel, om du har en låg energi och känner dig nestämd så drar du till dig människor som befinner sig i samma tillstånd. Eller tvärtom, om du är lycklig och tillfreds med livet så attraherar du också lättare in människor som känner likadant. Alla har vi ju dåliga dagar, har du tänkt på att dessa dagar sällan startar med ett gott humör? Man ställer sig frågan: Hur kan allt detta negativa ske på en och samma dag? Eller kanske att dagen börjat med en negativ upplevelse, varpå den har generat en dålig känsla som medföljer resten av dagen, vilket attraherar omständigheter som ligger på samma våglängd. Så jag talar inte endast om människor nu, attraktionslagen är så mycket större än så. Det kan egentligen innefatta allt som har med livet att göra, såsom sysselsättning, ekonomi eller hälsa. Den verkar vare sig du är medveten om det eller inte, till din fördel eller nackdel beroende på vilken energinivå du befinner dig på. Men du kan också börja bli medveten om den om du vill, och börja använda den som hjälp för att attrahera in sådant som du vill ha i ditt liv. Men jag vill vara väldigt tydlig med något först, attraktionslagen kan vara komplicerad och misstolkas. Till en början så kan den kan vara svår att använda om du befinner dig i ett dåligt skede i ditt liv. Det jag menar är att den hjälper dig mer, samt blir mer realistisk, om du känner att du mår bra i dig själv.

Attraktionslagen kan användas genom att fokusera på det du önskar dig i ditt liv, men du måste även kunna leva dig in i en känsla av att du redan har det du önskar, och det kan vara svårt. Speciellt om du inte mår bra, på så sätt menar jag att det blir forcerat och ohälsosamt. Det blir lite som att förneka sina riktiga känslor, att tvinga fram positiva tankar när du mår alldeles för dåligt för att kunna framkalla dem bara så där. Så mitt tips är att om du väljer att ta hjälp av attraktionslagen, känn efter så att du är redo för det. För att vara lite mer konkret så tänkte jag ta ett exempel: Om du vill träffa din stora kärlek, så ska du föreställa dig hur den här personen skulle få dig att må. Känn känslan av att vara kär, som om du redan hade träffat honom eller henne. Föreställ dig hur det känns att vara nära personen, hur hans röst låter.. ju mer detaljer desto bättre, eftersom det då blir som om det vore på riktigt. Som du förstår så krävs det en bra fantasiförmåga! Och att framkalla den här typen av emotioner är ju lättare när man redan är på en bra plats i livet. Man kanske redan känner en stark kärlek till livet i sig, som enligt mig kan vara rätt lik känslan av förälskelse till en person. För kärlek finns faktiskt överallt, om du öppnar dina ögon för det. Du måste helt enkelt verkligen mena det du tänker, så att du sänder goda energier. Men det finns mycket böcker och liknande som kan förklara hur det fungerar mer konkret, om du är nyfiken. Här har jag mer valt att skrapa lite på ytan och diskutera baserat på min personliga tolkning och ta med aspekter som lätt kan glömmas bort i det fantastiska skimret av hur du kan förändra ditt liv på otroliga vis, vilket också verkligen stämmer.

Attraktionslagen finns alltid med mig i min vardag - med det menar jag att jag tror på att det vi väljer att fokusera på ökar i styrka, så jag väljer att lägga min energi på sådant som är positivt och gör mig lycklig. För att ta ett exempel så väljer jag att notera de människor som bemöter mig på ett fint sätt, då kan jag ägna några fina tankar om den personen. Men om jag istället möter någon som är på ett väldigt dåligt humör, då låter jag det gå obemärkt förbi, det känns inte intressant överhuvudtaget. Jag slösar helt enkelt inte min tid och energi på att älta sådant som är negativt, för då skapar jag indirekt ännu mer av dessa omständigheter i mitt liv. Detta gäller förstås även situationer som uppstår generellt. Så istället så kan du få äran att träffa mer upplyftande och härliga människor samt få vara med om upplevelser som är meningsfulla för dig. Så tänk efter om du märker att du börjar älta en situation eller kanske ett negativt bemötande, är det verkligen värt det? Vill du verkligen ha mer av detta i ditt liv? När man väl har börjat öva på att titta på världen genom nya glasögon och ser det fina som händer i sitt liv, så märker man hur mycket det egentligen finns och bara det i sig är en vinst. Samtidigt som man automatiskt får in mer av detta i sin vardag! Det är också viktigt att man är ihärdig och är i känslan så mycket som möjligt.. och sen har tålomod och tillit till att det kommer i sinom tid. Det beror lite på hur stort det du önskar är.. 

Att acceptera dina tankar är en viktig del i processen, för när du kämpar emot dem så förstärker du egentligen bara dem. När vi ännu inte har lärt oss konsten att acceptera hur saker och ting ser ut, och jobbar emot det som är, då tenderar vi att älta och oroa oss mycket. Det handlar egentligen enbart om vårt kontrollbehov - vi kan bara inte finna oss i den situation som vi är i, har varit i eller den möjliga situation som vi kan råka ut för i framtiden. Våra tankar om hur saker eventuellt kan gå fel, eller vår oförmåga att släppa det förflutna, visar ett tydligt motstånd emot det som vi egentligen inte kan kontrollera. Jag ser det lite som tankar som går i cirklar, de kommer helt enkelt aldrig till ett slut, eller en lösning. Det som händer är att du blir bevisad gång på gång att det du fasade för inte inträffade, ännu en gång så visar verkligheten oss hur bra vårt sinne ibland kan vara på att hitta på saker. Eller att det som du ältat som ligger bakåt i tiden, inte förändras. För du kommer ju aldrig kunna ändra på något som redan hänt, och att inte kunna acceptera det är egentligen inget annat än självplågeri. För vad har vi egentligen för alternativ? Vi kan ju inte spola tillbaka tiden. Något som du däremot kan göra när du kommer till den punkten då du är redo att släppa det som varit, är att förlåta. Det kan handla om att förlåta människor som har sårat dig, eller jobbiga situationer som du utsatts för, men det kan även vara förlåtelse till dig själv. Detta är något som kan vara otroligt svårt för många, för vi har ju vår stolthet som vi så gärna vill värna om. Men det jag vill understryka här är att förlåta inte innebär att du säger att det som hände var okej, att du på något sätt skulle förtjäna det. Det innebär snarare att du är så storslagen att du väljer att lägga det bakom dig, endast för att du förtjänar det. För det vi inte tänker på är att det framförallt är vi själva som blir bestraffade, inte den personen i fråga som vi kanske riktar vår ilska emot. För vi bär ju på den smärtan inom oss hela tiden, och det tar en otrolig energi och suger ju livslusten ur en. Förtjänar du inte att få ut mer av livet än så? Att vi stöter på problem, stora eller små, mer eller mindre, det är oundvikligt. Men då får man helt enkelt ta den situationen när det faktiskt sker. Men mycket av det som rör runt sig i speciellt oss oroliga själars huvuden, är påhittat. Att leva i en fantasivärld full av problem och lidande är egentligen galenskap, men den kan vara svår att lägga märke till eftersom vi har gjort detta mot oss själva så länge vi kan minnas, en riktigt dålig ovana som vi knappt är medvetna om för att det sker på autopilot. Har du funderat på om du har dessa tankemönster? I så fall är det god tid att börja göra det nu, för det fina är att det aldrig är för sent att förändras. När du väl har lärt dig att släppa dessa destruktiva mönster, då kommer en fantastisk och fridfull frihetskänsla att sprida sig inom dig. Detta kommer du att kunna göra när du på riktigt inser att ditt ältande och oroliga tankemönster fyller absolut ingen som helst funktion. Hade du på riktigt vetat om det, då hade det inte funnits någon anledning för dig att utsätta dig för dessa plågoandar. Jag ser dessa negativa tankemönster lite som en svart slöja som lägger sig över ens tillvaro, en tillvaro som egentligen hade kunnat vara fylld med ljus, men detta ljus hittar du bara när du befinner dig i nutiden. 

Något som också är av oerhört stor vikt är konsten att känna tacksamhet. Detta är något som många av oss ägnar alldeles för lite tid åt, då det är alldeles för lätt att ta saker för givet. Det är som att vi behöver få veta hur det känns att vara utan något för att inse vad vi verkligen har, men ofta så är det för sent när den insikten har kommit till oss genom att vi förlorat något. Detta är såklart helt naturligt, det handlar snarare om att vi behöver medvetandegöra vad vi faktiskt har. Det handlar helt enkelt om övning! Men det är lite som jag nämnde i ovanstående stycke, när man väl har börjat jobba med det så inser man hur mycket man har att vara tacksam över. Till en början så kan det kännas lite påkrystat, man kanske väljer att skriva en daglig tacksamhetslista eller går igenom i sitt huvud varje kväll saker som man är glad över att ha i sitt liv. Det är lite beroende på vad som fungerar bäst för en själv. Men med tiden så kommer du märka att det börjar komma mer naturligt, du har helt enkelt lyckats skapa en ny vana. Det samma gäller med nya tankemönster generellt, de fina tankarna börjar automatiskt komma fram oftare. För mig så kommer tacksamheten mer inifrån numera, per automatik. Den blir mer flytande och genomsyrar hela ditt liv, en tacksamhet för att leva. Så när du väl har lyckats vända mönstret så blir det ingen direkt ansträngning längre! Tacksamheten skapar många fantastiska känslor, jag kan personligen bli helt euforisk bara över hur vacker naturen är. Men vi är alla olika med vad som får vårt hjärta att klappa lite extra. Tidigare så la jag inte märke till den alls på samma sätt, något som kan vara väldigt svårt för mig att förstå idag. Så som du märker så behövs det så små medel egentligen.. det handlar bara om viljan till förändring! Har du en stark drivkraft så kan du åstadkomma vad som helst, och har du hittat hit så är jag övertygad om att du har en önskan om att skapa nya mönster i ditt liv. 

Något som jag finner intressant och som visar på vilken stark effekt våra tankar besitter är hur vi kan förstärka eller minska fysisk smärta, eller rentutav skapa eller bli av med den. Om du har en smärtproblematik, så fundera över hur du på ett mentalt plan väljer att hantera den, för du kan påverka den genom ditt sätt att tänka kring den. Jag har personligen haft problem med spänningshuvudvärk en längre tid, men det har också växt sig starkare och blivit ett allt mer omfattande problem. Jag insåg efter ett tag att jag hade blivit huvudvärken, som att den blivit en del av min personlighet. Med andra ord så förväntade jag mig varenda morgon att huvudvärken skulle komma, för det gjorde den ju alltid. Om den inte gjorde det så började jag undra varför och tänkte inte ska väl jag ha det så bra att jag skulle få vara smärtfri för en dag? Så om det är så att du har problem med någon form av värk så ställ dig frågan hur du hanterar den, kan det vara så att du förstärker den genom dina tankemönster? Det fina är dock att eftersom du kan förvärra din värk, så kan du också förminska den. Så fort du kommit till insikten att du identifierar dig med den, så kan du också förstå att den inte är en del av dig. Den är snarare ett symtom som visar på att något inte står rätt till. Det kan rentutav vara så att du skapade den själv från första början, exempelvis genom att du ständigt går och bär på en stark oro och stress. Det är väldigt lätt hänt att man börjar leta efter sådant som kan lindra symtomen och bara skrapar på ytan, vilket visserligen kan vara nödvändigt också ibland för att stå ut, men någon gång så måste vi våga ta tag i grundproblemet och ofta så urstammar våra problem inifrån. 

Alla begränsningar som du upplever sitter endast i huvudet, det är egentligen bara du som kan stå i vägen för dig själv.