Personlig vägledning

För dig som önskar en personlig vägledning kontakta mig på:

ljuslangtan.se@hotmail.com eller www.facebook.com/ljuslangtan/ 

- Om min vägledning -

Livscoachning, relationsfrågor & personlig utveckling.

Jag vägleder till stor del via min starka intuition och inkännande förmåga - det innebär att jag kan läsa av din energi, men även känna in dina relationer och situationer som du befinner dig i för tillfället. På det sättet kan jag hjälpa dig att finna klarhet i ditt liv och fungera som en vägvisare för dig, och vägleda dig framåt i din utveckling och hjälpa dig på rätt spår i livet. Men jag lägger också stort fokus på att du ska känna dig förstådd och sedd. Tack vare att jag bär med mig mycket livserfarenhet så har jag en förmåga att förstå på ett djupare plan, och kan vägleda dig baserat på insikter och lärdomar som jag har fått till mig om livet. Jag fokuserar främst på att sprida värme och att lyfta upp dig som person, att plocka fram din inre potential som du själv kanske inte kan se. När jag vägleder i skrift så är det alltid i form av djupa, långa och välformulerade svar - detta är för att du ska känna att du får ut så mycket som möjligt av vägledningen och att du fått mer klarhet över din situation och djupare insikt om dig själv. Det fina med det är att du får tid till att fundera och ta in det jag har skrivit, och du kan gå tillbaka och läsa så många gånger du vill. Det finns också alltid möjlighet till uppföljning där du kan komma med följdfrågor om det uppstår några frågetecken. 

Om du ändå känner dig osäker över något kring min vägledning så är det bara att skriva till mig så ska jag beskriva närmare hur det fungerar. 

Priser: 

- Betalning sker vanligast via swish men tar även emot banköverföring. För vidare information kontakta mig! -

Omfattande vägledning: 450 kr. 

Innebär en djupgående och utförlig vägledning där jag fokuserar på att hjälpa dig att komma vidare i din livssituation och svarar på de frågor du undrar över, men även vad du behöver arbeta med hos dig själv för att komma framåt i din utveckling. 

En fråga/område: 100 kr.

Om du inte har så många frågor så tar jag betalt per fråga istället. Det fungerar som en vanlig vägledning, men inte lika omfattande. 

Stödsamtal via telefon 30 min: 300 kr. 45 min: 450 kr.

I mina stödsamtal så vill jag finnas där mer som ett emotionellt stöd för dig som behöver någon att prata ut med och behöver bearbeta känslor, tankar och svåra livssituationer. Här är det förståelse och empati som står i fokus men även en möjlighet att bolla tankar och idéer. Jag hjälper dig gärna med att komma med nya perspektiv och se klarare på din livssituation. Men samtalet är helt baserat på dina behov och önskemål, och lämnar utrymme för vad det än är du behöver prata om. 

HSP-samtal via telefon 30 min: 300 kr. 45 min: 450 kr. 

Dessa samtal är menade att skänka förståelse och klarhet för hur det är att leva som en högkänslig person, för även om det är en gåva så innebär det många utmaningar. Du får hjälp med hur du ska lära dig hantera din känslighet och se till dina behov, men också en möjlighet att bara få stöd och processa dina känslor och tankar.

Allmän avläsning: 400 kr. 

Innebär en djupgående avläsning där jag fångar upp din energi och på det sättet kan få till mig olika saker om dig. Det kan vara allt ifrån dina egenskaper, känslor, behov och tankemönster till vilket yrke du passar att arbeta inom eller vad du behöver arbeta med hos dig själv. Detta är menat att ge perspektiv på dig själv och fungera som en ögonöppnare där du kan få till dig insikter om dig själv. 

Drömtydning: 100 kr. 

Här tolkar jag din dröm med hjälp av min kunskap men också intuition, då jag använder drömmen som ett sätt att känna in vart du befinner dig i livet just nu, och vad det är du behöver arbeta med hos dig själv. Våra drömmar är ett fantastiskt verktyg för att komma till insikt om vad som sker inom oss, och kan plocka fram sådant som undangömda känslor och bortträngda minnen. 


Låter detta som något för dig? Hör i så fall av dig till mig på: 

ljuslangtan.se@hotmail.com eller www.facebook.com/ljuslangtan/