Förlusten av oss själva

08.07.2022

Många av oss tror att våra största rädslor är kopplat till andra människor - såsom att förlora någon vi älskar, göra andra människor besvikna, göra bort oss eller uppfattas som otillräckliga eller misslyckade. Men vart kommer relationen till oss själva in i bilden? Är bilden andra har av dig det viktigaste, eller den du har av dig själv? När vi förlorar oss i den yttre omvärlden och hur den ser på oss, så förlorar vi även oss själva på vägen eftersom vi tappar kontakten med vår egen röst, vilja och behov. Inte minst vår egen spegelbild. Vi blir så uppslukade av att tillmötesgå andra, förlust av människor, att inte räcka till. Men vem är det som döljer sig bakom allt detta?

Är du dessutom en kameleont, som jag brukar kalla det, så har du som en superförmåga att anpassa dig till andra människor. Det här är otroligt vanligt för högkänsliga människor, eftersom vi har en superförmåga att känna in andra människors behov och känslor. Till slut så vet du inte vem du är längre eftersom du har så många masker, och du har varit så upptagen med att fylla andras glas att du glömt ditt eget.

När vår självbild är låg, så blir vi automatiskt beroende av vad andra människor tänker om oss, och vi tenderar att lättare suga åt oss allt det som är negativt och negligera det positiva vi får höra. Men när vi är trygga i vem vi är så får vi uppleva friheten i att inte vara beroende av andra människor, vi har lärt oss konsten att bekräfta oss själva. Kritik i förminskande syfte från andra tas inte lika personligt för du vet ditt värde, och du kan även se att det är deras egen projicering och reflektion av deras eget självvärde.

Har du lätt för att tappa bort dig själv i relationer? Då känner du antagligen igen dig i någon eller samtliga påståenden Du faller lätt in i rollen av att vara den som räddar eller tar hand om andra människor Du har en bristande självkärlek Du är starkt inkännande eller empatisk Du värderar högre vad andra människor tycker och tänker om dig än vad du själv gör Du sätter andras behov framför dina egna Det är dags att stå i vår kraft och hålla oss själva i handen som om vi var vår egen bästa vän, för utan den relationen så känner vi oss tomma och vilsna. Så vårda kärleken till dig själv min vän 🧡


Vill du boka in en relationscoachning för att få klarhet i en relation eller en andlig coachning för att stärka relationen till dig själv? Boka samtal här via mitt bokningssystem 👇🏻