Ljuslängtans blogg

Här delar jag med mig av blogginlägg som är menade att inspirera till personlig utveckling, motivera till förändring och skänka klarhet i livets stora frågor. För att läsa mer eller se mer av mina naturfoton så finns Ljuslängtan även på facebook och instagram: 

www.facebook.se/ljuslangtan/ & www.instagram.com/ljuslangtan_se/


Lärdomarna

19.09.2022

Vad kan jag lära mig av den här situationen?

Många av mina kunder bär på en stark rädsla för att kliva in i sin kraft - att tro på sig själva, ta steget utanför sin komfortzon, släppa offerrollen och ta handling och se sin egen potential och förmågor. Det är som att det är mycket lättare att blunda för det, för om vi blundar kan vi inte ta...

Jag har samlat mycket kunskap och insikter genom min egen inre resa, men det jag länge har saknat har varit konkreta verktyg för att arbeta med mig själv på ett djupgående plan och inte falla in i gamla omedvetna mönster som begränsar mig. Det är som att någonting har fattats och att jag känt mig fast, att jag vill...

Många av oss tror att våra största rädslor är kopplat till andra människor - såsom att förlora någon vi älskar, göra andra människor besvikna, göra bort oss eller uppfattas som otillräckliga eller misslyckade. Men vart kommer relationen till oss själva in i bilden? Är bilden andra har av dig det viktigaste, eller den du har av dig själv? När vi...

Rädsla har en förmåga att få oss att tappa medvetenheten och fullkomligt ta över vårt förnuft. Den ger oss en känsla av att en situation, tanke eller känsla är farlig, och därav blir vi rädda för rädslan och gör motstånd. Vi är ju programmerade till att rädsla varnar för fara, men idag finns det många rädslor vi bär med oss...

Oavsett vart vi befinner oss, så kan vi alltid finna saker att känna tacksamhet över. Ändå är det så lätt att fastna i bristtänkande i form av vad vi saknar, istället för vad vi har. Vi är oftast i grunden naturligt programmerade till att leta efter fel, och detta skapar i sin tur en disharmoni inombords. Hur ska vi...

Kraften i acceptans är det magiska receptet på inre harmoni och frihet. Hur ofta gör vi inte motstånd när livet möter oss med motgångar? Vi värderar i många fall upplevelsen som fel, men i själva verket är det bemötandet av händelsen som är det väsentliga. Inte händelsen i sig. Varje gång vi ställs inför en utmaning så har vi möjligheten...

Sökandet

30.05.2022

När vi känner oss som mest splittrade, så är vi som mest angelägna att finna svar, men det är då det är som svårast att hitta dem. Att inte veta, är något många av oss värderar som fel, eftersom det motsäger vårt kontrollbehov. Men tänk om vi kan finna en frid i ovissheten? Att svaren vi behöver kommer när vi...

Jag vet att många genomgår intensiva läkningsprocesser just nu och därför vill jag komma med några hjälpande ord på vägen Det finns aldrig någonting fel i att känna känslor - det väsentliga är hur vi bemöter dem. Så hur tar du emot dig själv när du är i ett sårbart läge? Det svåraste när vi genomgår djupgående transformationsprocesser är att...

Det är i sårbarheten vi växer som mest, ändå är det där vi ofta vill vara som minst. Att vara sårbar innebär att riskera att känna smärta, förlust, rädsla och andra känslor som känns obekväma. Men det innebär desto större vinster. Att på riktigt bli sedd och förstådd, att känna själslig närhet och samhörighet, inte minst att förstå och...