Förvirringens tid

05.04.2021

När vi står inför en ny fas i livet så är det fullkomligt naturligt att uppleva förvirring. Vi kan omöjligt veta precis vad som vilar runt hörnet, även om vi kan uppleva en känsla av att någonting nytt väntar. Anledningen till att vi upplever så stor förvirring är för att vi befinner oss i känslan av att lämna det gamla utan att veta riktning, som att sitta i någon slags väntrum. Kanske att du vet vilken kurs du vill styra, men inte hur du tar dig dit, vilket kan skapa minst lika stor förvirring.
Tankar som kan dyka upp kan vara:

  • "Jag vet inte vad jag gör" 
  • "Vad vill jag med livet?"
  • "Varför finns jag här?" 
  • "Vem är jag?" 
  • "Är jag på väg åt rätt håll?"

Detta är livsviktiga frågor vi bör ställa oss själva, men vi kan inte förvänta oss att svaren levereras till oss direkt. De kommer till oss via olika livssituationer som uppstår, plötsliga insikter som vi får via stunder av själslig närvaro, tecken som universum sänder till oss eller kanske genom människor som träder in i vårt liv som råkar ha svaren på det vi grubblar över. Det kan upplevas som att någonting inte stämmer för att vi inte nått klarhet, och det är lätt att fastna i känslan av att det är "fel". Men i själva verket kan det handla om att du är på väg mot någonting nytt. 

Det du kan göra i det här läget är att acceptera och vila i förvirringen. Det funkar inte att tvinga fram klarhet, det är någonting som uppstår i stillheten men framförallt när tiden är mogen. Hela vägen kanske inte presenteras direkt, men olika pusselbitar dyker upp ju längre du vandrar. Vi knuffas helt enkelt i rätt riktning så länge vi bara följer den inre känslan som leder oss framåt. 

Tacka snarare förvirringen för att den gör dig uppmärksam på vad som är viktigt i livet, att den driver dig framåt och förbereder dig inför klarhet. Ibland kan förvirringen förstärkas just för att vi ska bli uppmärksammade på de områden som vi behöver omfamna i syfte att nå klarhet, det kan exempelvis röra sig om att du behöver läka och släppa taget om någonting gammalt för att kunna nå fram till de svar du söker efter. Var i känslan och låt den få tala till dig 🤍