Det inre växandet

15.09.2019

Till frågan vad personlig utveckling är, skulle jag vilja ställa motfrågan: Vad är inte personlig utveckling? Om vi tänker efter, så består hela livet mer eller mindre av en pågående utvecklingsprocess. Livet är vår största läromästare om vi är öppna för att se budskapen bakom allting. Men många av oss är inte medvetna om vårt inre växande eftersom vi är för uppslukade av allting som sker utanför oss själva.Men vi kan välja att bli mer medvetna i processen och på så sätt utvecklas på ett mycket mer djupgående plan. När vi väl väljer att engagera oss i vår utvecklingsresa så kan magi och transformation ske. Och inte bara inom oss själva, utan även i vår yttre omgivning. Allting hänger ihop - det som sker inom oss, blir också en spegling utanför oss.

Men de som söker förändring fäster sig lätt vid att förändra saker i sin yttre omgivning. När vi har problem med konflikter i våra relationer, så tenderar vi att fokusera på vad som behöver förändras hos andra människor, snarare än hos oss själva. Men tänk om vi själva har större påverkan än vad vi tror? Tänk om våra relationer blomstrar, när vi själva blomstrar? Det inre växandet handlar om att söka förståelse för hur vi fungerar, istället för att bara låta allting ske och agera på autopilot. Vilket hjälper oss att bryta gamla mönster, och våga släppa in det nya. Och genom att förstå oss själva, kan vi också få en djupare förståelse för vår omvärld och våra medmänniskor.

Som det kända citatet: "Be the change you wish to see in the world" - om du vill ha förändring, så är det upp till dig. Skapa din egen förändring, istället för att vänta på den. Livet har inte makten över dig, du har kraften inom dig att skapa det du önskar!