Tvillingsjälar

Själens spegelbild

Vi går just nu igenom den viktigaste tiden i världshistorien, då vi människor och moder jord genomgår en total transformation som i grunden handlar om att stiga till en högre frekvens. Det är som en helt ny era och kapitel som väntar oss, där stora förändringar kommer att ske. Den här uppstigningen handlar om att skifta till en värld full av kärlek, och att släppa gamla begränsningar som är grundade i rädsla. Detta är en svår och utmanande process som innebär att allt det som är av lägre energier behöver komma upp till ytan, för att kunna läkas och transformeras till kärlek och ljus. Det är därför inte konstigt att allt fler högkänsliga, empater, ljusarbetare och gamla själar kommer till jorden just nu, eftersom många av oss har ett högre syfte att hjälpa mänskligheten att gå igenom det här stora skiftet. Men innan vi kan hjälpa mänskligheten så behöver vi gå igenom en inre resan i oss själva först, en resa som kan vara både vacker men också fylld av känslor som tomhet, förvirring och ensamhet, innan vi förstått att det finns en djupare mening med att vi kommit hit. 

Det är här som fenomenet tvillingsjälar kommer in i bilden. Många av oss som vill sprida ljuset och hjälpa mänskligheten att ledas av villkorslös kärlek, är inte ensamma i sitt uppdrag. Vi kan också vara menade att sprida den här kärleken tillsammans med vår tvillingsjäl, eftersom det här är den mest transformerande och självläkande kärleken som finns. Det är för att din tvillingsjäl är du, ni är varandras totala spegelbilder eftersom ni är en del av samma själ och vibrerar på samma energimässiga frekvens, där en av er bär på den feminina energin och den andra den maskulina. Att få möta sin tvillingsjäl är någonting som är få förunnat och skulle kunna jämföras med att få uppleva ett mirakel, för ofta så inkarnerar vi inte samtidigt på jorden utan kan istället finnas med varandra på ett energimässigt plan och för att hjälpa varandra på vår livsresa. Men nu när vi går in i en ny tid så sker det här fenomenet allt mer frekvent, och för oss som befinner oss på den andliga vägen så är tvillingsjälsresan någonting som det talas varmt om på många håll. Men även om det är många som längtar efter sin tvillingsjäl, så är det i många fall ett romantiserat begrepp där vi blandar in höga förväntningar. Vilket kan göra att vi missar den viktigaste faktorn av de alla, nämligen dig själv.

Att möta din tvillingsjäl är det mest kraftfulla du någonsin kommer få uppleva eftersom det innebär att möta den del av dig själv som du har längtat efter i vad som kan kännas som en evighet. Känslan som uppstår är så pass stark att den omöjligt går att blunda för - det är en känsla av villkorslös kärlek, en djup och själslig attraktion som inte går att jämföra med något du tidigare upplevt, men också känslan av total igenkänning och att äntligen få komma hem. Som den där pusselbiten du hela tiden saknat, med en undran över vart den här djupa längtan efter förening egentligen bottnar i. I mötet kan det kännas som att allting stannar upp, och du kan inte för ditt liv motstå den här personen. Det är som två magneter som dras till varandra och det spelar ingen roll hur olika ni än kan verka i det yttre, eftersom det handlar om själarnas attraktion och längtan efter sammansmältning, och det överbryggar allt. Det finns även en stark telepatisk kontakt mellan tvillingsjälar som innebär att vi känner av varandra på ett energimässigt plan oavsett om vi är nära varandra eller inte, där det är helt naturligt att fånga upp varandras tankar och känslor, utan att ens vara medvetna om det. Att vi har en så pass djup påverkan på varandra är oundvikligt eftersom vi är samma själ.

Men hur magiskt vackert detta än må vara, så kan det vara lika smärtsamt eftersom allting speglas upp hos dig själv. För i all den här längtan och saknaden som kommer upp så kan även gamla sår rivas upp och starka rädslor aktiveras. Det kan handla om en rädsla över att bli sårad och övergiven, eller att inte kunna hantera alla de starka känslorna som uppstår. I samma stund som du möter din tvillingsjäl så sätts en djupgående läkningsprocess igång som handlar om att rensa ut allt det vi samlat på oss i detta livet, men också från tidigare liv. Men i grund och botten så handlar det alltid om den villkorslösa kärleken, och därmed kärleken till dig själv. För att kunna ta emot en sådan stark kärlek så behöver vi känna oss förtjänta av den, men också tro på att det är möjligt. Det är här den så kallade tvillingsjälsresan sätts igång. Även om det kan låta som en gemensam resa, så handlar det egentligen i grund och botten om din egen inre resa, där din tvillingsjäls roll är att spegla upp aspekter som redan finns inom dig. Den kärleken du känner till din tvillingsjäl är en spegling av kärleken till dig själv. Men ofta så fokuserar vi så mycket på vår tvillingsjäl att vi glömmer bort att nyckeln finns inom oss själva. Även när vi upplever att vi förlorat vår tvillingsjäl så finns den alltid med oss, men när vi är mitt uppe i våra egna processer så är det ofta svårt att känna av det. Vi tenderar tvärtom att känna oss helt ensamma, och uppleva en hopplöshet inför allting. Men en viktig lärdom i den här resan är att ni aldrig är separerade, och att detta är en illusion bland många andra som vi behöver släppa taget om.

Det är vanligt att den här tvillingsjälsresan innefattar en tid av separation, just för att processerna blir så starka. Det kan hända att vi bara möts ett fåtal gånger eller en viss tid för att sedan vara åtskilda en längre eller kortare period, det beror helt enkelt på vart var och en av er befinner sig i sin egna andliga utveckling och hur mycket blockeringar som ligger i vägen. Men det som är viktigt att tänka på här är att alla tvillingsjälsresor är unika, och vi ska inte fastna vid att det måste vara på ett visst sätt bara för att vi hört eller läst om det. Separationen sker när vi inte är redo för varandra än, eller så var syftet med mötet att hjälpa oss i vår andliga utveckling och väcka den villkorslösa kärleken inom oss. I de flesta fall så är det meningen att vi ska få återförenas med varandra, men ibland så kan det vara så att vi inte är redo i det här jordelivet och att någonting annat är menat för oss. Det viktiga är att du fokuserar på din egen resa, och inte fastnar för mycket i en definitiv sanning. Det här är en resa som i grund och botten handlar om själslig läkning, och som är menad att hjälpa dig att bli hel i dig själv genom att finna kärleken inom dig och stå i din egen kraft. Den handlar om att få dig att inse att du inte behöver en annan själ för att känna dig komplett, utan att du bär på allt inom dig. Det kan kännas svårt att komma dit, men du hade inte mött din tvillingsjäl om du inte hade varit redo för det.

Under resans gång så kan olika prövningar dyka upp, i form av upplevelser som triggar igång det du behöver släppa taget om för att komma framåt i din andliga utveckling. Det är vanligt att de här prövningarna kan uppstå i form av själsfränder som vi möter längs vår livsväg, som också väcker enorma processer inom oss. Själsfränder kan vi ha många av och är själar som vi mött i tidigare liv och delar ett själsligt band med, därav kan vi direkt få en familjär känsla och upplevelse av att kunna förstå varandra på ett djupare plan. Det kan vara både på ett romantiskt eller vänskapligt plan, och även om det är en gåva att få möta en själsfrände så kan det också kantas av en del svårigheter som i slutändan kan leda till att vi blir tvungna att bryta upp. Det kan vara att relationen blir för komplicerad och inte kan generera den nödvändiga trygga grunden för att fungera, vilket bottnar i inre osäkerheter och rädslor som kommer upp till ytan i och med det starka bandet ni har till varandra. Men om det är fallet så var syftet med ert möte att förbereda er för en högre kärlek, för det är inte meningen att en relation ska styras av rädsla. Även här får vi en möjlighet att välja kärleken till oss själva, och inte stanna i något som vi vet inte är för vårt högsta bästa. Även om vissa av oss är menade att leva med vår själsfrände som också kan ge oss den livslånga, djupa och kärleksfulla relationen vi söker, så kan det för oss som är på vår tvillingsjälsresa handla mer om lärdomar och förberedande, genom att lära oss släppa vårt ego för att släppa in den villkorslösa kärleken. 

Oavsett vilka relationer, möten eller andra utmaningar vi får uppleva längs vår väg så är vi extra sårbara när vi genomgår den här inre läkningsprocessen. Det kan kännas som att bära alla känslor utanpå huden, att inte ha något som helst skydd mot den yttre världen. Det är naturligt att vi får möta alla möjliga sorters djupa känslor och tankar som vi burit med oss sedan urminnes tider, inte bara i detta livet utan även i tidigare liv. Det kan vara känslor av sorg/förlust, ensamhet eller en djup längtan efter kärlek och samhörighet. Eftersom läkningen handlar om att finna en helhet inom dig själv, så behöver vi släppa taget om det som hindrar oss från att känna oss fullkomliga. Därför är en viktig del i det hela att våga möta oss själva i ensamheten, för att inse att vi egentligen inte är ensamma. Självläkningen är ofta så djupgående att du ibland inte förstår ursprunget till allting som kommer upp till ytan, men nyckeln ligger i att praktisera acceptans och en kärlek till oss själva i processen. Här är just tillit och tålamod viktiga läromästare längs vägen, och ju mer vi följer med i det som sker utan att forcera, desto lättare blir det. Att göra motstånd och fly ifrån det vi inte vill möta kan fördröja och försvåra processen.

Många kan dock uppleva en frustration och förvirring över att det tar sådan tid, och att det känns som att den ena processen avlöser den andra - ska det någonsin vara över? Det är fullkomligt förståeligt och naturligt att emellanåt fastna i detta, men det är viktigt att vara medveten om hur mycket bagage och blockeringar vi faktiskt samlar på oss genom våra liv, och det är någonting som kan behöva få ta sin tid. Och det vackra i det hela är att vi med tidens gång får uppleva belöningen för allt arbete som vi lagt ned, där vi kan stiga i vår energi, nå nya höjder och leva det liv vi så länge längtat efter. Vi får tillgång till en frihet vi aldrig någonsin känt förut, just för att vi släppt på gamla begränsningar. Vi kan börja känna en stark kärlek till våra medmänniskor, moder jord och inte minst oss själva. Euforiska upplevelser varvat med synkroniserade händelser sker allt eftersom du blir med medveten om vad som händer runtomkring dig och får en starkare kontakt med universums krafter, dina änglar och andliga guider. Ofta kan vi få olika tecken från universum såsom genom symboler, budskap och nummer. 11:11 är till exempel ett vanligt förekommande tecken för tvillingsjälar, då det representerar den ultimata speglingen. Du börjar även upptäcka stora skatter inom dig själv, förmågor du inte visste om och inte minst ditt livskall, det du kom hit för att uppfylla.

Men den här inre rensningen är också en nödvändighet för att kunna återförenas och leva med din tvillingsjäl, eftersom det är den högsta och sannaste formen av kärlek. Det är en kärlek som inte ger utrymme för egots begränsningar och blockeringar, utan den behöver få vara fri utan någon form av kontroll. Det är den här kärleken som vi är menade att sprida vidare till mänskligheten, för att vi ska kunna leva på en jord i fred och harmoni. Även om du kan komma långt på egen hand och är kraftfull i dig själv som den ljusvarelse du är, så blir kärleken och ljuset så mycket starkare med din tvillingsjäl vid din sida. Och är det meningen att du ska fullfölja ditt uppdrag med din tvillingsjäl så kommer det att ske när ni båda är redo för varandra.

Så hur vet du om du mött din tvillingsjäl, eller är på din tvillingsjälsresa? Det är en vanligt förekommande fråga, för hur stark känsla vi än må ha så aktiveras ofta vårt ego i samma stund vilket kan skymma sikten för det vår själ egentligen redan vet om. Vi kan känna djupt inom oss att det är vår tvillingsjäl när vi tillåter oss att vara i känslan, men det är när vi låter intellektet ta över som vi blir osäkra. Ibland kan det också luta åt det andra hållet, och vi kan projicera vår längtan på en annan människa. Men oavsett är det ingen idé att försöka resonera logiskt kring kärleken mellan tvillingsjälar, eftersom det är av en helt annan värld och dimension. Att försöka förstå vad det är handlat om vårt ego som vill få kontroll, och det är här vi behöver släppa taget och låta svaren komma till oss. Att ha tillit till att det finns en högre plan och att allting sker som det är menat, så länge du följer ditt hjärtas röst. Vi kan inte missa vår tvillingsjäl om vi ska mötas, vi kan heller inte förlora honom/henne eftersom det är en del av vår själ. I den högre dimensionen är vi alltid förenade med varandra. När vi står starka i vår egen självkärlek så avtar också behovet av kontroll, och vi känner inte längre att vi måste ha svar. Vi kan bara vila i den här fantastiska vetskapen om att vi är fullkomliga och älskade oavsett.