Själsfränder

Själsfränder kan benämnas som gamla vänner från förr - själar som vi har mött och spenderat tidigare liv med. Det finns ett speciellt band som inte liknar något annat vi tidigare upplevt, det är som någon slags oförklarlig kraft som drar två själar till varandra. Vi möts främst för att lära oss av varandra och hjälpa varandra att utvecklas, men det handlar också om att öppna upp för den villkorslösa kärleken. Ju längre vi har kommit i vår andliga utveckling desto mer mottagliga är vi för att möta andra från vår själsfamilj, och det säger kanske sig självt att det går hand i hand med att vara en gammal själ. Vi har ju samlat på oss så många livserfarenheter där vi fått växa på ett andligt plan att vi är mogna för de utmaningar och processer det kan innebära.

Även om mötet med din själsfrände är ett av de vackraste och renaste möten som du någonsin kommer att erfara, så väcker det otroligt starka känslor inombords. Den stora ömsesidiga kärleken som uppstår, har också en skuggsida. Det är här rädslan brukar kliva in. Många av oss har bagage som vi bär med oss sedan gammalt, och som vi har glömt att lägga av oss längs med vägen. Det innebär inte bara våra erfarenheter, utan framförallt de känslor som följer med oss som vi kanske trott inte längre fanns kvar. Sårade känslor, sorg och kanske ilska. Det kan grävas så djupt inom oss att det till och med dyker upp känslor ifrån tidigare liv. Men det som väcks allra starkast är just rädslan, för samtidigt som vi inser vad det är som vi kan få, så förstår vi också vad det är vi kan förlora. Ofta så är vi heller inte medvetna om vårt eget värde, och tampas med en dålig självkänsla. Och eftersom vi inte ser hur värdefulla och älskvärda vi är, så har vi svårt att förstå hur någon annan kan se det. Vi känner oss helt enkelt inte värda denna fantastiska människa. Det är precis det här själsfränder är menade att hjälpa oss med - att lära oss älska oss själva villkorslöst, för att sedan kunna ta emot den kärleken av någon annan.

Dessa möten sker alltså främst för att få oss att växa och ger oss lärdomar om oss själva, att se vår egen storslagenhet och bygga upp vår självkärlek. Det kan i första taget verka som att det handlar om denna människa vi just mött som fått vårt hjärta att klappa så starkt, och vi fastnar så lätt i den starka attraktionskraften och virvelvinden av känslor. Men det är här vi behöver rikta blicken mot oss själva i första hand, för det som sker handlar egentligen om dig och din utveckling. Allt har egentligen alltid handlat om dig, för det är du som speglar alla de relationer som du är i. Dessutom är mötet menat att sätta igång processer inom oss, som vi ofta inte klarar av att gå igenom samtidigt som vi går in i en relation. Vi behöver utrymme för att landa i oss själva, och i allt det som har kommit upp till ytan. Tid till att läka våra sår som har rivits upp, något som ingen annan kan läka åt oss. Vi kan därför behöva en tid ifrån varandra, eller så kanske vi väljer att gå vidare med våra liv. För ibland så är det inte meningen, och då finns det en mening med det. Men vi behöver i så fall inte bli besvikna över det, för vi har inte bara en själsfrände, vi har en hel själsfamilj. En själsfrände innebär ju en människa som du delat tidigare liv med, och det är inget som du bara har gemensamt med en person. Det behöver inte heller vara i form av en kärleksrelation, utan det kan bli din bästa vän eller någon som kanske redan finns i din familj. Ett djupt själsligt band kan visa sig i många former, och behöver inte nödvändigtvis vara en livspartner.

Men hur vet du att du har träffat din själsfrände? Vår intuition och magkänsla brukar tala otroligt starkt till oss när det händer. Här behöver vi skilja på våra tankar, och vår inre känsla. Innerst inne så vet du, men dina tankar kan vilja få dig att tro att det inte är sant då vårt intellekt arbetar mer med logik och lätt kan ifrågasätta det som verkar för bra för att vara sant. Det första tecknet brukar vara igenkänningen, en känsla av att ha mötts tidigare. En känsla som stämmer mycket väl, eftersom ni har spenderat tidigare liv tillsammans. Det är ofta något som man känner med en gång och som man kan läsa av i ögonen, för det ligger verkligen något i att ögonen speglar vår själ. Så i mötet kan man ofta nästan direkt förnimma det djupa bandet och den starka dragningskraften, det är mer i form av en inre attraktion som uppstår snarare än baserat på yta. Det är som två magneter som starkt dras till varandra, en kraft som inte går att stoppa utan som alltid finns där. När man är tillsammans så känner man sig väldigt trygg i att våga vara sig själv, det finns en acceptans och frihet till att bara få vara utan några roller. För med din själsfrände så faller alla masker av, och det finns inget utrymme för något annat än det som är på riktigt du. Du upplever också en overklighetskänsla och magi med din själsfrände, samtidigt som en stark rädsla väcks för det som händer och den effekt som en annan människa kan ha på dig. Något som också är karakteristiskt för själsfränder är att man har en liknande energi, och man delar ofta väldigt lika syn på livet, intressen och värderingar.

Vad som är viktigt att ta med sig här är att själsfrändemöten inte sker förrän vi är redo för den utvecklingsprocess och prövning som det innebär. Allt sker precis enligt planen och vi kan alla vila tryggt i att det är för vårt absolut bästa, det är bara att våga följa med i känslostormen som det kan innebära. Den kommer att lugna sig med tiden, det är en naturlig process som behöver ske. Ofta så brukar dessa möten också innebära en större andlig utveckling, som ett andligt uppvaknande som totalt omkullkastar den bild du hade av dig själv och livet förut. Det blir som en rivstart på en ny resa inom dig själv och i livet. Så det är bara att omfamna allt som sker, och ta till dig alla lärdomar och insikter som medför. Allting kommer att falla på plats så småningom och är menat att hjälpa dig att finna vägen hem igen, till ditt sanna jag. Att våga börja lyssna till din inre röst och följa ditt hjärta. 

När vi väl har fått uppleva vårt första själsfrändemöte så tenderar det att sätta ringar på vattnet där allt fler dyker upp från olika håll i olika former, och även om de i grund och botten har en gemensam röd tråd så kan de skilja sig på många olika sätt. Den gemensamma nämnaren är ofta den starka dragningskraften, känslan av att känna sig totalt trygg med personen och att dela lika värderingar, synsätt och tankar. Det finns ofta en djupare förståelse där man kan relatera till varandra och delar liknande erfarenheter, om inte annat så delar man ju tidigare liv tillsammans även om minnet av detta kanske inte finns kvar. Men oavsett så finns det en känsla som kommer djupt inifrån, där energin är styrande snarare än ord, utseende och yttre faktorer.

Vissa möten är korta och intensiva, som om de uppstod enbart för att skaka om oss och få oss att vakna upp. Ibland kan det räcka med några blickar, en beröring eller att bara vara i varandras närvaro för att det ska efterlämna ett starkt avtryck. Det kan ofta sätta igång tankeprocesser där egot i oss får jobba för fullt för att försöka förstå vad det är som sker genom att rationalisera vår upplevelse, och här är det lätt att tvivel kommer in i bilden som skapar förvirring över vad vi egentligen känner. Men om det är något som vårt ego inte kan råda över så är det sådant som inte kan förklaras med logik utan kommer djupt inifrån vår själ.

Ett vanligt tecken på att du har mött en själsfrände är att det uppstår olika synkroniserade händelser - alltså meningsfulla sammanträffanden. Kanske att ni har varit med om precis samma upplevelse under samma tid i livet, eller att ni har mött varandra i en dröm. Eller så ser du kanske hans eller hennes namn dyka upp på olika mystiska vis. Det finns egentligen inga begränsningar för de olika kreativa sätt som synkronicitet kan uttrycka sig, och det kan ge en magisk och overklig känsla och en tydlig indikation på att detta är på ett andligt plan. Att det även finns en telepatisk kontakt är väldigt naturligt för själsfränder, där man känner av varandra på ett energimässigt plan trots att man inte är i varandras närvaro. Kanske att man även kan känna av hur den andra mår, känner eller tänker.

Ibland kan det kännas som att de kom in i vårt liv lika snabbt som de försvann, men då är det för att de enbart skulle komma med viktiga lärdomar och sätta igång djupa processer inom oss. Detta brukar ske när vi fortfarande har mycket gamla mönster och sår som vi behöver läka och bearbeta, som inte gör det möjligt för oss att bibehålla en så djup och nära relation i vårt liv. Själsfränder tenderar att dra fram en djup kärlekslängtan och det är vanligt att vi projicerar den på vår själsfrände. Men en viktig lärdom som dessa möten ger är att inte bli beroende av vår omvärld och fästa oss vid att finna kärleken hos andra människor, utan att lära oss finna kärleken och ljuset i oss själva först. Detta kan vara en smärtsam process då lärdomen kan upplevas som ett starkt svek i form av att vår själsfrände tar avstånd från oss samtidigt som vi målar upp en vacker kärlekshistoria av relationen. När det finns en obalans så uppstår det vanligen en "katt och råtta-lek" där den ena flyr och den andra jagar, men det är egentligen en slags flykt för båda parter även om den uttrycker sig på olika sätt. För även den som jagar flyr från sig själv genom att söka efter svar hos någon annan. Men när vi har lärt oss det vi ska av varandra så brukar vi ofta vandra vidare på olika vägar i livet, och då kan också dragningskraften i vissa fall avta.

Men själsfränder kommer så klart också in i vårt liv för att stanna, i form av en livspartner eller kanske som en nära vän, för att vi ska få uppleva den villkorslösa kärleken tillsammans. Men kärleksrelationer mellan själsfränder kan vara väldigt komplexa och svåra att få fungera beroende på hur långt vi har kommit i vår egen utveckling, framförallt i början. Eftersom en så pass djup kärlek kan väcka så mycket inom oss och spegla våra ömma punkter, gamla sår och rädslor så kan det skapa blockeringar som försvårar det att våga närma sig varandra och visa sitt sanna jag. Själsfränder förstärker därmed ofta vårt ego i syfte att vi ska släppa taget om de fasader som står i vägen för att kunna älska fritt, utan begränsningar. Detta kan göra att vi projicerar vår smärta på vår själsfrände, där vi lägger skulden på honom eller henne istället för att se att det är en spegling som sker där vår partner enbart visar upp det vi redan bär på inombords.

Men de här jobbiga processerna som kan uppstå med vår själsfrände handlar som sagt om vårt ego som ställer sig i vägen, och när vi har byggt upp en trygg grund i oss själva och släppt taget om våra barriärer så finns det ingen anledning till att det inte kan bli en fantastisk kärleksrelation. Själva syftet med dessa själsliga möten är ju för att komma till den punkten där vi kan få vila både i kärleken till oss själva men också till andra människor. Så oavsett utmaningarna så är det den vackraste och djupaste formen av kärlek som du någonsin kommer att få uppleva, med en samhörighet och trygghet som utgör en otroligt fin grund för en livslång relation. Alla själsliga band är unika på sitt sätt, precis som alla vi människor är unika. Men oavsett så har de alla en enormt viktig roll i vårt liv - de efterlämnar livsviktiga insikter om oss själva, men kan också hjälpa oss att finna pusselbitar som leder oss rätt på vår livsväg och öppna upp en helt ny värld, kanske hela vårt livskall.