Det naturliga flödet

11.09.2020

Det är sällan inspirationen och de kreativa idéerna kommer till oss när vi är under hög press och befinner oss i ett negativt stressat tillstånd - vilket inte är konstigt med tanke på att vi då är blockerade för det naturliga flödet där saker och ting kommer till oss nästan utan ansträngning. För att komma dit så behöver vi vara närvarande i nuet, och när vi är fångade i oro, rädsla och stress så är vi också fast i framtiden. På så sätt är det också svårt att komma i kontakt med vår inre vägledning och se saker utifrån ett högre perspektiv, då vår rädsla får oss att blunda för möjligheterna. Istället ser vi problemen och allting som kan gå fel, vilket knappast inspirerar oss till att våga röra oss framåt. Vi kanske till och med känner att vi helst vill dra täcket över huvudet och hoppas på att allting ska försvinna. 

Anledningen till att vi sällan finner inspiration, lösningar eller svar när vi är som mest pressade i att finna dem är för att vi inte kan se klart och är mer benägna att det ska ske snabbt än att det sker för vårt högsta bästa. Det som händer då är att vi forcerar saker och är helt fast i vårt huvud - istället för att landa i vårt hjärta. När vi börjar analysera för mycket så är det så lätt att vi trasslar in oss i våra egna tankar och gör saker krångligare än vad de behöver vara. 

Det bästa vi kan göra i en sådan här situation är därför att bara släppa taget. Släpp taget om kontrollen, rädslan och alla mallar om hur det "måste vara". Jorda dig, vila och tillåt allting att få vara som det är - låt svaren och kreativiteten få komma till dig istället för att du ska jaga efter den. Det är som att när vi väl landar i oss själva så hittar vi också det vi söker efter, eftersom vi då är i vårt rätta element. Att acceptera sin situation eller ge upp behöver inte innebära att vi stagnerar och inte är villiga att uppnå förändring. Det handlar om att låta förändringen få ha sin naturliga gång och vänta in det som är rätt, att så frön som vi sedan ger tid till att växa med regelbunden näring och omsorg, som sedan kan utvecklas till en vacker blomma. 

Rädslan är fantastiskt bra på att tala om för oss om vilka brister och risker som finns, men om vi istället kan anamma ett kärleksfullt perspektiv så kan vi välja att se vad som är möjligt och hur mycket potential vi själva och allt runtomkring oss faktiskt besitter. Däri ligger skaparkraften och kreativiteten, och när du väl öppnat den dörren så finns det ett hav av möjligheter som väntar dig 🧡