Drömmar & längtan

08.02.2021

Varför är det så mycket lättare att förminska vår kraft, än att tro på oss själva? Varför skulle det vara mer realistiskt att vi misslyckas, än att våra drömmar faktiskt går i uppfyllelse? Varför viftar vi så ofta bort vår hjärtas längtan? Ofta så skapas det en konflikt mellan vår inre röst och våra rädslor, där det kan kännas tryggare att stanna kvar i det vi känner till än att träda in i det okända. Även om det innebär att uppehålla en falsk tro om oss själva, som genomsyras av brister snarare än möjligheter. 

Även om rädslan för misslyckande i många fall är en högst bidragande faktor till att vi inte vågar ta steget att följa våra drömmar, så kan insikten om hur kraftfulla vi faktiskt är vara ännu starkare. Det kan vara svårt att möta det starka ljuset som vi besitter, då ljusets kraft kan verka bländande. Därför behöver vi ibland genomgå mörker, innan vi är redo att möta det ljuset. Detta är för att ljuset lyser på allting inom oss, inklusive det vi inte vill se - såsom våra rädslor, sår och fasader. Det som ligger i vägen för dig och dina önskningar. Så när du kan möta detta, kan du också möta ljuset som också innebär att se dina förmågor, kraft och allt som är du. 

Fortsätt att drömma, men stanna inte där. Drömmar är inte enbart till för ditt sinnes njutning eller i form av en verklighetsflykt, de är också till för att förverkligas. Drömmar börjar med ett brinnande hjärta, visioner och längtan. Det är ett uttryck för vår inre vägledning som vill leda oss enligt vårt hjärtas önskningar. Och ju mer du blundar för det desto starkare kommer det att påkalla din uppmärksamhet, både inom dig men också i det yttre. Om du valt en rädslobaserad väg så kan oväntade hinder dyka upp, precis som vi kan få tecken och hjälp på vägen när vi väljer vårt hjärtas väg. Universum har en förmåga att leda oss rätt, om vi tillåter det. 

Vi känner starkt inom oss när vägen vi valt är rätt, problemet är när intellektet kommer i vägen och ifrågasätter och skapar en blockering. Det är då vi blir splittrade och börjar tvivla kring om vi har kapaciteten som krävs, om det är fel väg eller om vi är orealistiska. Ofta har vi heller inte hela vägen utstakad framför oss, vilket skapar en ovisshet och därmed osäkerhet. Men hur vi ska gå tillväga visar sig med tidens gång, vi kan omöjligt veta alla svaren redan från start. Allt vi behöver göra är att ta ett steg framåt i rätt riktning, för att sedan ta ett till.. och ett till.

Så tänk om allt det du drömmer om faktiskt är inom räckhåll? Tänk om du besitter större förmågor än du någonsin vågat drömma om? 💜