Drömmarnas sårbarhet

20.05.2020

När vi bär på stora drömmar inombords så ligger det också en sårbarhet i att våga uttrycka dem inför vår omgivning. Det är ju någonting som har så enormt stor betydelse för oss, och som ofta genererar en del inre tvivel och osäkerheter. Frågeställningar kring huruvida du kommer att klara av det eller inte, vilka eventuella svårigheter det kan innebära och om det överhuvudtaget är möjligt eller realistiskt. Det är ofta här som vi kan fastna, framförallt till en början, när vi fäster vår blick vid vad som kan gå fel snarare än alla möjligheter som finns att upptäcka.

Med tanke på allt detta så gör det oss ännu mer känsliga inför vad andra människor har för synpunkter gällande vår dröm, för när vi själva är osäkra tenderar att söka bekräftelse utifrån för att stärka oss. Några uppmuntrande ord såsom "jag tror på dig!" eller "du inspirerar mig", kan i själva verket betyda allt för att våga ta steget eller fortsätta på din väg mot din dröm. När vi då möts av motstånd utifrån, där vi märker att människor i vår omgivning är skeptiska till det vi gör, så kan det kännas oerhört tufft att möta. Det kan föda ännu mer osäkerheter och kännas som en bekräftelse på att vi inte kommer att klara av det.

Men här är det så viktigt att bära med sig att det enbart är en spegling av deras egna osäkerheter. Det är egentligen inte dig som de tvivlar på, det är sig själva. De kan inte se hur din dröm är möjlig eftersom de är oförmögna att se hur de själva skulle klara av det. De jämför enligt sin egen referensmall, och har antagligen erfarenheter av att möta mycket hinder på sin egen livsväg. Och det handlar inte om någon form av illvilja, utan snarare om rädsla, vilket är den största blockeringen för att lyckas uppnå det vi önskar. Medan kärlek och tro är de främsta nycklarna för att skapa mirakel och möjligheter.

Andra människor måste inte tro på vår idé eller önskan, däremot behöver du kunna göra det eftersom det är du som är bäraren av din dröm, det är ditt ansvar. Visst kan du trilla tillbaka till tvivel och oro, det är naturlig del av processen. Men det viktiga är att du alltid ser till att hitta tillbaka till din tillit igen. Känn att det finns en anledning till att din dröm finns hos dig, den starka längtan du bär på finns där för att den väntar på att uppfyllas. Det är universums sätt att leda dig på rätt väg.

Så vårt största hinder är inte andra människors åsikter, det är vi själva. Vi är kraftfulla skapare av vår egen verklighet. Om du möter motstånd utifrån så har du också ett val: Du kan antingen låta det styra och begränsa dig, eller så kan det bli ännu en motivationsfaktor för att lära ut och visa andra människor vad som faktiskt är möjligt. Att bli som en inspirationskälla. Vi har även ett val i vilka människor vi delar med oss av våra innersta drömmar, så välj väl vilka du anförtror dig åt. Välj de som stöttar dig och dina drömmar, hur tokiga de än kan tyckas verka. Dessa människor är guld värda.

Att våga välja hjärtats väg, istället för att styras av rädslan, är bara en vinst i sig. Sedan hur krokig resan dit blir spelar egentligen ingen roll, eftersom du har en tro och du väljer att hålla fast vid den. Det är definitionen av inre växande och beviset på att du vågar stå i din fulla kraft.