Tillit till flödet

02.05.2020

Det finns någon slags magisk kraft i förmågan att bara följa med i det som sker. Men ofta, när vi ställs inför en svår situation, så tenderar vår första spontana reaktion att vara motstånd. Detta sker när vi är fast i vårt ego och dömer ut situationen som någonting negativt. Anledningen till att vi bedömer den som dålig är helt enkelt för att den på olika sätt skapar oönskade känslor inom oss och krockar med den förväntan och förhoppning vi hade i vårt huvud, det som vi ansåg är det bästa för oss. Men det vi vill går inte alltid ihop med vad vi behöver. Så vad är viktigast?

Det kan låta som att bara acceptera det som sker innebär att du inte bryr dig, eller att det då inte sker någon förändring eller framsteg. Men faktum är att fallet kan vara precis tvärtom. För när vi försöker forcera fram en förändring som vi antingen inte är redo för ännu eller som inte är för vårt högsta bästa, så kan det snarare få motsatt effekt där vi kan blockera för oss själva i vår utveckling. Acceptans är nyckeln till att hamna i flow, och det är här som vi öppnar upp för överflöd och känslan av att allting sker naturligt utan att vi behöver kämpa så mycket. Så när livet tycks vara en ständig kamp, så kan det var så att du behöver släppa på kontrollen, luta dig tillbaka och se vad som sker.

Det handlar om att följa med dit vinden blåser, eller att följa strömmen i vattnet, istället för att kämpa vidare i motvind eller motströms när det uppenbarligen inte är meningen att du ska fortsätta i den riktningen. Det är när vi är i detta som vi forcerar saker och kan behöva landa i en acceptans. Att "ge upp" kan, framförallt för en envis människa, klinga an som någonting negativt. Men det är skillnad på om du verkligen känner att någonting är rätt men ger upp för snabbt på grund av att du möter motstånd, eller om du vägrar ge upp om något som du inte mår bra av. Det kan vara att släppa taget om någon form av beroende, eller att du försöker uppfylla ett mål som mer är baserat på andra människors förväntningar snarare än din egen vilja. Så den stora avgörande frågan är: Gör du det av kärlek eller rädsla?

Vi ska sträva mot våra drömmar och önskningar, men även om det är baserat på hjärtats önskningar så är det också viktigt att vi inte sliter av vårt hår för att komma dit eller fastna för mycket i HUR vi ska komma dit. Livet har ofta en högre plan om hur din livsväg kommer att se ut och vilka lärdomar du behöver få till dig för att utvecklas på det sättet du behöver för att komma dit du vill. Med andra ord, så är det sällan den plan vi själva har byggt upp i vårt huvud. Ofta så ser vi det mer som en rak linje, där allting går enligt planen och kanske har vi redan rusat fram till mållinjen i vår tankeprocess, fastän vi står vid startlinjen. Men det vi egentligen aldrig kan förutsäga är vad som behöver ske längs vägen, som innefattar både med- och motgångar, som vi i stunden som det sker kan ha svårt att förstå meningen i. Men det finns alltid ett bakomliggande syfte.

Livet skiftar som det är menat, ibland möts vi av fler motgångar och ibland känns det som att livet bara flyter på, men inget av det är av ondo. Det är en naturlig process som vi är menade att försöka följa med i så gott vi kan för att få en så smidig resa som möjligt, för ju mer vi kämpar emot desto jobbigare gör vi det för oss. Om liknande situationer tycks upprepa sig, och vi frågar oss själva hur vi lyckas hamna i dem gång på gång så behöver vi stanna upp och rikta spegeln mot oss själva och fråga: Vad är det med den här situationen som jag behöver lära mig och göra annorlunda?

När du når fram till en acceptans, så kan du också börja skapa en djupare förståelse och se saker från ett högre perspektiv. Den här förståelsen leder i sin tur till att du kan kan uppleva en djup tacksamhet för de utmanande, svåra situationerna som du har behövt möta, just för att du i efterhand kan se hur mycket det fick dig att växa på ett inre plan och hur det ledde dig till en plats som du längtat efter. Den känslan är en av de mest magiska och kraftfullaste som finns, och det är på alla sätt värt det i slutändan. 💚