Fallande höstlöv

18.09.2020

Tänk om vi kunde föreställa oss att vi står stadigt med våra rötter djupt rotade i marken likt ett kraftfullt och vackert träd, där varje tanke eller känsla som dyker upp inombords är som ett löv som så småningom lämnar trädgrenen och faller ned mot marken. Precis som trädet tillåter löven att falla av som en naturlig process och nödvändig del av årstidens cyklar, så kan vi släppa taget om våra tankar och känslor. Bara för att de varit en del av oss en tid så betyder det inte att vi är fast med dem.

Det ligger en oerhörd befrielse i insikten av att vi inte behöver analysera varje tanke eller känsla som dyker upp inom oss, vi kan bara notera den och låta den passera förbi. När vi klamrar oss fast vid alla tankar och känslor som vi upplever så tar det så mycket mer av vår kraft och energi än vad som egentligen är nödvändigt. Vi är alldeles för snabba och hårda i att döma oss själva för det vi tänker och känner, och att dela in saker i rätt och fel eller bra och dåligt. Att vara glad är någonting positivt men om man är ledsen så är det någonting som måste vara fel. Men tänk om alla känslor och tankar faktiskt är okej och inte behöver utvärderas?

För oss som är både känslomänniskor och tänkare så kan detta vara en absolut nödvändighet för att överleva och inte tappa all vår kraft, eftersom pendlandet mellan högt och lågt kan vara en del av din vardag. En händelse kan ske och vips så har din sinnesstämning förändrats - att som känslomänniska uppleva plötsliga skiftningar i sitt mående är ingenting konstigt alls eftersom det mesta vi upplever kan ha en känslomässig koppling. Men genom att inte lägger så starkt fokus på att detta är någonting fel, så kan vi också finna en större balans och harmoni inom oss. Att tillåta dig att känna känslan, men att inte fastna i den.

Men sedan finns det dem känslo- och tankeprocesser som också behöver få ta sin tid. Ibland behöver vi läka oss igenom en sorg, möta rädslor eller kanske bearbeta gamla negativa tankemönster. Men även där befinner vi oss i en process där vi släpper allting bit för bit.. och så småningom behöver vi kunna gå vidare från det gamla som inte är en del av oss längre för att kunna släppa in nytt ljus. Naturens cykler är som en fantastisk inspirationskälla när det kommer till livets naturliga gång. 🍁