Flykten från oss själva

21.10.2018

Det är inte konstigt att så många av oss går vilse i livet när vi söker på alla platser förutom inom oss. Det blir som att vi motarbetar oss själva, då det vi egentligen letar efter är det vi samtidigt flyr ifrån. Men problemet är att vi tror att lösningen ligger utanför oss själva. 

Vårt ständiga jagande efter tillfredsställelse, bekräftelse och mening gör att vi tappar kontakten med vårt inre. Vi hamnar då lätt på villovägar, och det är här som vi ofta fastnar vid tron på att vi på olika sätt är beroende av vad livet kan ge oss. Det kan exempelvis vara i form av relationer, sociala medier, arbete eller ohälsosamma livsstilar. Det spelar egentligen ingen roll vad det är, så länge det bygger på tron om att det ska vara svaret på den tomhet vi försöker fylla. 

Och det är inte alltid så lätt att förstå sig på vad den här tomheten kommer ifrån. Den kan handla om så mycket - sår från barndomen eller nära relationer, att vi förnekar vår inre röst, eller att vi på olika sätt går emot oss själva, våra behov och önskningar. Kanske känner du också att du inte förtjänar att verkligen vara lycklig. Men den trosföreställningen bottnar ju i tidigare upplevelser, inte i vad som på riktigt är sanning. 

Den här tomheten handlar oavsett om att vi förnekar eller blundar inför något. Vi kanske inte vill möta smärtan som finns kvar inom oss, eller så vågar vi inte se oss för den vi verkligen är och håller därför tillbaka oss själva och kväver vår inre låga. 

Allt detta innebär att vi på olika sätt begränsar oss, och att vi behöver frigöra oss ifrån gamla tankesätt, synsätt, smärta och upplevelser som tynger oss. Och den enda rätta vägen för att bli fria är att våga möta oss själva och vända blicken inåt. Det är då vi också kan börja ändra riktning i vårt liv och sluta hamna på villovägar. När vi följer vår själs röst så kommer vi alltid rätt. Det vi bär på inom oss blir också en spegling utanför oss själva.