Flykten från vardagen

20.04.2019

Det är en naturlig impuls att vilja fly verkligheten emellanåt. Att komma ifrån vardagen och alla måsten och krav, och försvinna in i sin egen värld för ett tag. I en så pass prestationsinriktad omvärld som vi lever i så är det inte konstigt om vi känner ett motstånd till all framåtanda ibland. Detta inkluderar inte enbart att göra karriär och följa sina drömmar, utan också självförverkligande och att uppnå optimal hälsa både på ett fysiskt, psykiskt och själsligt plan. 

Även om vi eftersträvar personlig utveckling och förändring, så behöver vi också bara få paus från allting. Att regelbundet stanna upp i processen för att reflektera över vart vi befinner oss och hämta tillbaka oss själva, är en absolut nödvändighet för att orka med. Inte minst om du bär på en förhöjd känslighet som innebär att du fångar upp och suger åt dig allt i din omgivning, då den yttre påverkan blir så mycket mer påfrestande.
Vi måste inte vara så himla duktiga hela tiden, vi måste inte prestera. Vi måste faktiskt ingenting. Att utvecklas på ett inre plan ska inte kännas påtvingat eller forcerat, det samma gäller att söka förändring och utveckling i vårt liv och våra ambitioner. Det är en känsla och drivkraft som ska komma inifrån, inte styras av yttre förväntningar och krav. Det släcker den inre glöd och kreativa kraft som vi bär på. Det är då vi tappar suget, eftersom vi själva behöver vara ledare över vårt eget liv.

Så när du känner att du inte orkar med allt påtryck utifrån behöver du sluta dig inåt och hitta din egen kraft - vilka är dina behov och önskningar? Det är där den riktiga resan och transformationen sker. För att utvecklas behöver inte alltid innebära framåtanda, det kan ibland vara något så simpelt som att inse att du behöver stanna upp.