Följ din inre röst

03.04.2024

Hur kommer det sig att vi så ofta blir förvirrade över vår livsväg framåt, när vår själ talar så tydligt till oss?

Svaret är enkelt - rädsla. Att lita till vår inre röst kan upplevas otryggt och skrämmande, och det kan kännas mycket lättare att göra val baserat på vad som känns logiskt, bekvämt eller förväntas av oss. Men det är sällan det som gör oss lyckliga. Lycka kommer inifrån, när vi tar beslut som är enligt vår själs längtan, inte baserat på rädsla.

Rädsla gör att vi stänger av och inte vågar lyssna. Vi kan känna oss övertygade om att vi inte vet vad vi vill, men om vi väl vågar gräva lite djupare så upptäcker vi ofta att där gömmer sig en längtan, önskningar och behov som väntar på att bli hörda.

Vi bär med oss så mycket bagage i vårt liv som håller oss tillbaka, och en anledning till att du inte vågar lyssna skulle kunna vara för att du i hela ditt liv lärt dig att tillgodose andra människors vilja och behov i första hand. Det kan även handla om att du inte känner dig värd det du längtar efter, eller så har du en bristande tro på dig själv och dina förmågor.

En ännu vanligare anledning är att vi så lätt blir ockuperade av vår omgivning att vi glömmer att tona in till oss själva. Vi blir ständigt så matade med intryck och distraktioner att vi upplever att vi inte har tid till att stanna upp, vi bara fortsätter att köra på utan att känna efter. Då är det väl inte konstigt att vi blir bortkopplade från vår inre vägvisare och känner oss vilsna och förvirrade?

Det är därför närvaron är så viktig - där kommer vi i kontakt med vår själs röst. Sluta jaga eller fly, och ge dig själv en paus. Stanna upp, känn in och tillåt svaren att komma till dig 🧡