Hemlängtan.

16.08.2018

Längtan efter att hitta hem. Det är en djup längtan som vi gamla själar ofta bär på inombords och som ibland kan vara svårdefinierad - det kan exempelvis vara i form av en plats, eller kanske vårt livskall. Eller en människa, som känns som att få komma hem. Eller kanske en hel gemenskap där vi känner en stark tillhörighet. Oavsett vad det är, så präglas det av en trygg, varm och bekant känsla. Det är bara så naturligt och självklart på något sätt. Där rymmer det inga tvivel, så länge inte vårt ego ställer sig i vägen och ifrågasätter det på grund av rädsla. För det kan vara skrämmande ibland, när något känns för bra för att vara sant. Men vår själ vet oavsett. 

Men vi får inte glömma att den här längtan till stor del handlar om att hitta hem till sig själv, för det vi söker efter i livet bottnar i oss själva. Så ju mer vi investerar i vår egen utveckling och välmående, desto lättare blir det för oss att finna det vi önskar oss. Vår väg framåt blir då också tydligare, eftersom vi då förstår vad vi behöver och vem vi på riktigt är, bakom ytan. Vi är grunden till allt i det yttre - vi behöver börja med att rikta blicken mot oss själva. 

Men när vi upplever att vi inte lyckas finna det som får oss att känna oss hemma och trygga, så skapar det lätt känslor av frustration, sorg men framförallt ensamhet. Det uppstår i detta lätt tvivel på att det vi letar efter faktiskt finns där ute. Men också en känsla av att vara ensam i sitt sökande. Vi söker ju efter ett djupare syfte och en högre mening, och vi vill uppleva själsliga band med andra människor. Och för att komma dit, så kan vi behöva läkas själsligt först och finna det inom oss själva. 

Men den som söker skall finna. Du kommer att komma dit du ska, det är bara en fråga om tid. Ibland måste universum få lägga klart pusslet innan du får se det. Nyckeln är att ha tillit och tålamod, även om det ibland kan kännas hopplöst. Men bär med dig att du inte hade burit på den här längtan om inte det fanns någonting större som väntar på dig därute. Allting har en mening. ☀️