Högkänslighet & förståelse

01.12.2020

Längtan efter att bli förstådd. Det är någonting som många högkänsliga kan kämpa med under större delen av sitt liv. Varför är det ingen som förstår mig? Vart är alla som är som jag? Är det någonting fel på mig? Anledningen till att längtan efter att bli förstådd är så starkt uttalad just hos högkänsliga är för att vi ofta bär på en känsla av att vara annorlunda. Vi fungerar inte som alla andra, vi har ett känsligare nervsystem och bearbetar intryck, känslor och tankar på ett mycket djupare plan. Vi tar in allting som sker runtomkring oss, och ofta kan det ske undermedvetet och lämna oss förvirrade. Det är inte konstigt att vi ibland plötsligt kan känna oss helt dränerade, vara känslomässigt ur balans eller bara vilja vara ensamma. Vi behöver därför mer tid till att processa allting.

Att utomstående då ibland kan ha svårt att förstå vad som sker med oss är inte konstigt, om dem inte själva delar det här karaktärsdraget. Det kan vara svårt att ta till sig hur vi kan bli så starkt berörda eller påverkade av andra människors känslor, eller hur vi kan skifta i vårt mående. Eller hur vi behöver ta oss mer tid till egentid och återhämtning. Vi ser ju ofta bara det som sker utifrån och har ingen aning om vad händer i vår inre värld, och det är en värld vi ofta inte vill bjuda in fler än de vi verkligen litar på. Vi speglar ju oss i vår omgivning, och om vi då är omringade av människor som är så olika oss själva så är det som att det förstärker känslan av att "vara fel". Alla andra kan tyckas ha det mycket lättare för sig, eller smälta in i mängden. Det är lite känslan av att vara det svarta fåret, vilket skapar en upplevelse av utanförskap och ensamhet. Men även att vara fågeln i buren - att känna sig instängd och begränsad till att bara få vara den du är. 

Men det fina är att vi måste inte bli förstådda, och målet är inte att vi ska lära oss att anpassa oss efter andras behag. Vi ska inte be om ursäkt för vår högkänslighet, tvärtom. Vi är menade att stråla i vårt alldeles unika jag, och enda sättet att göra det är genom att lära känna oss själva. Genom att du börjar lära dig hur du fungerar och vad du behöver, så kan du också börja förstå dig själv. För det är detta som är nyckeln. När du väl börjar möta dig själv med förståelse och kärlek, så kommer även behovet av att söka det hos andra att avta. Som högkänslig själ så har jag själv genomgått resan av hur det är att uppleva alla dessa känslor, men också hur jag ska bemöta dem och bygga upp en självinsikt som gör att högkänsligheten blir till en styrka, istället för en svaghet. Det handlar om hur vi väljer att bemöta oss själva, inte hur omvärlden bemöter oss. 

Känner du igen dig? Vill du kanske ha någon att samtala med för att få stöttning, utvecklas eller förstå dig själv bättre i din högkänslighet? 

Då är du varmt välkommen att boka in ett HSP-samtal med mig på följande länk:

https://boka.se/ljuslangtan