Högkänslighetens natur

17.05.2021


Många högkänsliga kämpar med att hitta sig själva - det kan upplevas vara lite utav en berg och dalbana med båda toppar och dalar innan du på riktigt börjar förstå dig själv och hur du fungerar. Små intryck i det yttre kan väcka stora reaktioner inombords, vilket utifrån möjligtvis kan upplevas som att göra en höna av en fjäder. Men det ligger alltid så mycket djupare än vad vi ska skymta på ytan, en liten trigger kan exempelvis i själva verket dra upp ett känslosamt minne, väcka ett gammalt sår eller skapa en känsla av rädsla eller otrygghet. Men lika nära har vi till att uppleva känslor av eufori, kärlek och en inre glöd. Nyanserna är många och gör livet minst sagt färgstarkt.

Det är inte konstigt att vi lätt hamnar i att söka förståelse utanför oss själva när vi inte funnit vår egen självförståelse. Men det är också en form av flykt från oss själva och det som händer då är att vår yttre verklighet speglar det tillbaka till oss, där vi gång på gång förstärker tron av att "ingen förstår mig". Men vad händer när vi inte får det vi önskar av vår omgivning? Vi blir tvungna att rikta tillbaka blicken mot oss själva och söka inombords. Om vi blundar för vår egen spegelbild så kommer vi aldrig kunna finna svaren som så många högkänsliga själar söker efter. Sökandet efter sitt ursprung, tillhörighet, meningsfullhet och så mycket mer.

När du slutar kämpa emot din högkänsliga natur och se det som en barriär, när du börjar bli medveten om vad som sker och söker förståelse, då sker den verkliga förändringen. Det har aldrig varit något fel i att vi fungerar, tänker eller känner på ett visst sätt - tvärtom. Nyckeln ligger i att på ett omsorgsfullt och kärleksfullt sätt omfamna din känslighet och rå om den, inte klanka ned eller förminska den. Det är då vi får blomma ut 🌼