Jordens transformation

15.03.2020

Vi befinner oss just nu i en omtumlande tid. Det är som att hela världen får sig en rejäl omskakning, och som ni kanske är välbekanta med så tenderar vi att reagera med rädsla när vi befinner oss i en ovisshet, eftersom vi inte har någon kontroll över situationen. Och vad som är tydligt just nu är att den överhängande och rådande känslan är just rädsla och oro. Med tanke på det härjande viruset, men också i samband med andra världskatastrofer som har skett det senaste, och inte minst de klimatförändringar som vi har upplevt - så är det lätt att det efterlämnar en känsla av hopplöshet. Det här är som uppmålat för att skapa katastroftänkande, fastna i negativa tankebanor och lägre energier.

Men hur svår en situation än kan verka, så sker det sällan utan ett bakomliggande högre syfte. Det här är en del av mänsklighetens uppvaknande. Ett uppvaknande kan inte ske utan att vi utsätts för någonting som får oss att reagera ordentligt, bryta mönstret och vakna upp ur vår dvala. Oavsett om det gäller ett uppvaknande på ett personligt plan, eller ur ett globalt perspektiv. För att kunna bygga upp någonting nytt och bättre, så behöver först det gamla brytas upp, och det är sällan en ljuvlig upplevelse till en början eftersom mörkret som legat dolt under ytan plötsligt dyker upp i sin starkaste kraft, för att ljusa sedan ska kunna träda in. Men när vi befinner oss mitt i mörkret, så kan det vara svårare att se ljuset som väntar.

Det sägs på olika håll att hysterin är värre än själva viruset, vilket stämmer väl. Allting är energier, och när vi sänder ut rädsla så växer den ännu mer och skapar ageranden i ren affekt som inte är rationella eller sunda. Samtidigt som rädsla också sägs sänka vårt immunförsvar, vilket i sig är raka motsatsen till vår avsikt och önskan.

Just nu är det därför viktigt att vi försöker att stå kvar i vår kraft och kärlek, och behålla hoppet och tron. Att sprida vårt ljus till våra medmänniskor istället för att mata oron ännu mer. Vi har faktiskt ett val i hur vi bemöter det som sker utanför oss, vi kan välja att vara lugnet i stormen. Det är också viktigt att vi som är känsliga och lätt fångas av den rådande oron inte blir för uppslukade av media, som tenderar att ibland utnyttja situationen genom att förstora upp allting och mata den med ännu mer rädsla.

Vad är det egentligen vi vill ska växa? Och hur kan vi bidra på vårt eget sätt, för att hjälpa situationen? Kanske att du kan skicka healing och kärlek, eller sträcka ut en hand till någon i din närhet. Det vi borde fokusera på nu är alltså hur vi kan agera och bidra för att underlätta situationen, litet som stort. Men framförallt att stärka och ta hand om oss själva så gott vi kan. Ge dig själv möjligheten att ägna dig åt sådant som ger dig glädje, själslig näring och mening, men också återhämtning.

Vi kommer att ta oss igenom detta. Försök att se bakom det som sker, och att det här faktiskt också genererar någonting positivt. Det ger oss en ökad medvetenhet om hur verkligheten faktiskt ser ut, och att vi bara är människor och behöver ta hand om varandra, precis som vi behöver ta hand om moder jord. Vi får upptäcka vad som på riktigt är viktigt för oss, samt en chans till en ökad tacksamhet för det vi faktiskt har och kanske tidigare tagit för givet. Redan nu kan vi se hur klimatet har förbättrats tack vare de radikala förändringar och åtgärder som skett, såsom när det kommer till resande och färdmedel. Allting är inte svart eller vitt - ibland döljer det sig dolda gåvor bakom ridån. Vi befinner oss i en stor transformation, och det i sig är någonting vackert, när vi väl får bevittna ljusstrimmorna.