Kära ljusarbetare

02.09.2020

Nu är verkligen tiden här för att vi ska våga kliva in i vår kraft och börja tro på våra förmågor, vi kan inte gömma oss mer för det vi innerst inne vet är sant. Alldeles för länge har vi förminskat oss själva, burit på en illusion om att vi inte har någonting att tillföra världen - men det kan inte komma längre från sanningen. Du har en gåva som du är menad att dela med dig av, och det enda som hindrar dig från att leva ut den är din egen rädsla och tvivel. Den kunskap du behöver finns inom dig och den stig du vandrat har format dig till den du är idag. Utan den resan som du fått genomgå, som både kantats av med- och motgångar (kanske framförallt det sistnämnda), så hade du inte burit med dig de insikter, inre styrka och det mod du har idag. Det är meningen att du ska använda dig av din livserfarenhet för att växa, men också att hjälpa andra att göra detsamma. 

Världen behöver dig och ditt unika sätt att se på din omvärld, din förmåga att skapa förändring och din kärlek. Som högkänslig själ så bär du på förmågor som du är menad att dela med dig av till din omvärld, oavsett vad den innebär för dig. All denna tid som vi har trott att vår känslighet varit vår svaghet och det som skapat smärta och svårigheter i vårt liv, har visat sig egentligen handla om att du ska finna dig själv och förstå vad du behöver för att kunna stråla ditt ljus. Att sluta göra motstånd mot det som är ditt sanna jag, att börja lyssna till dina känslor och till ditt hjärta. Det hemma vi längtat efter har hela tiden funnits inom oss. 

I en tid då det råder mycket turbulens och mörker som kommer upp till ytan så behöver vi stå starka i vårt ljus och fokusera på kärlek, istället för rädsla. Vi har möjlighet att välja vart vi lägger vårt fokus - att inte dras med i mörkret utan fokusera på vad vi har att vara tacksamma över. Att sprida kärlek i den mån vi kan till vår omgivning. Som högkänslig kan det vara en befrielse att bara komma till insikten att du måste inte följa med i nyheterna och de hemskheter som sker runtomkring om det enbart sänker din energi. Låt istället det som livnär dig få fylla dig. Spendera så mycket tid du kan ute i naturen för att jorda dig, då får heller inte rädslan lika stor plats eftersom du kan landa mer i din kropp och själ. 

Kom ihåg vem du är 🙏💛