Kärleken.

16.06.2019

Ju mer vi kan släppa vårt ego desto mer kan kärleken få växa helt fritt - då finns inte längre några barriärer som kan ifrågasätta det vi innerst inne känner. Kärleken är svår att klä i ord och förklara, det är en kraft som är starkare än alla rädslor och tvivel vi bär på. Det är därför det så lätt uppstår inre konflikter när vi börjar överanalysera - det blir som en krock mellan hjärta och hjärna. Detta uppstår ofta när verkligheten inte överensstämmer med den bilden vi själva byggt upp av hur den ska se ut och vara. Men att sätta kärleken i fack innebär att begränsa något som inte har några gränser.

Men egot kan vara lurigt och lägga sig som en slöja över oss och hindra oss från att se klart på vår situation, samt skapa illusioner som ofta är förknippat och färgat av vårt förflutna. Därför är det så viktigt att inte tillåta våra tankar att styra oss för mycket, utan leta oss inåt oss känna efter. Att ifrågasätta om våra tankar enbart är baserade på rädsla och tidigare erfarenheter.

Sann kärlek är när vi kan lägga egot åt sidan till förmån för någon annans lycka. När vi inte tillåter oss att styras av vårt habegär och kan se förbi vad vi vill ha av en annan människa, och istället se vad vi kan ge. Det är dock lika viktigt och ett tecken på självkärlek att även se till våra egna behov, men så länge de involverar en annan människa så behöver vi också ta hänsyn till den andra personens högsta bästa. Att kunna mötas på mitten, och ge lika mycket kärlek och omtanke till varandra som till sig själv.

Vissa är rädda för kärleken eftersom vi förknippar den med att bli sårad eller skadad på olika sätt, ofta i form av att förlora något som är väldigt dyrbart för oss. Men rädsla är kärlekens motpol, och när den tar över så innebär det att vi stänger vårt hjärta. Vi kanske intalar oss att det inte finns någon kärlek därute, men hur kan vi veta det om vi inte är öppna för att släppa in den?

Kärleken kommer i alla former, och är inte kopplat till enbart en person. Den finns hos djuren, naturen och i allt vi omges av. Inte minst inom oss själva. Därför kan vi bara förlora den om vi stänger dörren till vår egen själ 💛