Kärlek och längtan

01.07.2020

Även om vi alla innerst inne längtar efter kärlek, så är den där starka, inre längtan framförallt påtaglig hos oss högkänsliga själar. Det är som att hela vårt väsen önskar att förenas med vår andra hälft och att dela det där djupa själsliga bandet med en annan människa. För oss så kan väntan nästan kännas evig, då vägen dit ibland är lång och snårig. Men det finns en mening med att du bär på den här längtan och saknaden - det är för att du är menad att få uppleva sann kärlek. Men när vi låter vårt intellekt styra oss, istället för att lyssna till vår själ, så kan det vara lätt att intala oss själva att den här stora kärleken vi drömmer om enbart är en vacker illusion, speciellt när vårt romantiska drömmande krockar med de erfarenheter vi har av kärleksrelationer. Men dessa relationer har ändå fyllt sitt syfte - de har varit menade att utveckla dig genom att skänka klarhet och insikter. För i samma stund som vi får möta allt det som vi inte vill ha i en kärleksrelation, så får vi också lära oss vad det är vi faktiskt vill ha. Genom att möta bristen på kärlek, så kan vi också lära oss vad sann kärlek är. Faktum är att de relationerna som prövar oss som mest är de som förbereder vägen inför den livspartner vi söker, med andra ord fyller de en viktig funktion i vår utvecklingsresa.

Det är viktigt att våga hålla fast vid vår tro på att den kärlek vi längtar efter finns därute, och att ha tillit till att den kommer att dyka upp när tiden är mogen. Men det är desto ännu viktigare att vi lever vårt liv här och nu och fokuserar på vår egen utvecklingsresa. Det är så många faktorer som spelar in för att allt ska kunna ske på högsta bästa sätt, och ofta kan synkroniserade händelser vara involverade när det är ett ödesbestämt möte. Att känna tvivel är en naturlig del av livet, men om vi fastnar i det så blir det som en blockering för det som är menat att komma in i vårt liv. Vår inre tro är en kraft som kan skapa mirakel och sänder ut en energi av att vi känner oss värdiga att få uppleva det vår själ längtar efter, till skillnad från när vi tänker att det inte är möjligt. Då sänder vi ut dubbla signaler till universum, där vi å ena sidan önskar oss något så innerligt mycket men samtidigt inte tror på det, vilket i sin tur gör att vi inte blir mottagliga för det. Ibland är det som att universum testar oss för att se om vi är redo för det som väntar oss längre fram, och vi kan därför blir prövade på olika sätt. Det kan exempelvis vara genom en ny relation som dyker upp, som kan trigga igång gamla jobbiga mönster som vi upplevt tidigare. Vi kanske blir testade om vi den här gången kan se lärdomarna och att vi förtjänar bättre, och därav väljer att avsluta en osund relation för att vi befinner oss på en annan plats där vi känner oss starkare i oss själva. 

Det finns dock en missvisande bild av hur kärlek ska se ut och vad den fyller för funktion. Den mest klassiska illusionen som genomsyrar mångas romantiska längtan är att en annan människa ska komma in i ditt liv för att fylla ett tomrum inom dig och göra dig fullkomlig - att kärleken bara finns utanför dig själv, när den i själva verket bor inom dig. Behovet av att ta kontroll över och forcera kärlek är också något som präglar många av oss, där vi tänker att vi kan få det vi önskar oss genom att projicera våra förväntningar på en annan människa. Vi kan också lätt bli så ivriga i vår kärlekslängtan att det blir som en negativ tankespiral där vi fastnar i rädsla. Men det vi då missar är att sann kärlek är menad att vara villkorslös och fri, det är ingenting som vi kan ta kontroll över. Vi älskar med själen, inte med egot. Det handlar om att i första hand vilja ge och se den vi älskar vara lycklig, snarare än att fokusera på vad vi vill ha. Och det är när vi kan följa flödet och släppa taget som universum också kan leda oss rätt. 

När du börjat jobba med kärleken till dig själv så kommer du märka att den är starkare än allt annat, och att den transformerar alla rädslor som du burit med dig och hindrat dig från att släppa in kärleken i ditt liv. Att upptäcka kärleken till dig själv är lite som att bli kär i sig själv, att slås av hur vacker och unik du faktiskt är! Kärleken till dig själv gör dig oberoende av allt annat utanför dig själv. Allt börjar med dig själv, att börja jobba inifrån för att få det du önskar utifrån. Det är viktigt att du är centrerad i dig själv i förhållande till lycka och kärlek, att det är du som är ansvarig för att du ska få uppleva den. Så egentligen så är detta eviga sökandet efter den sanna kärleken, att fylla det där tomma hålet inom dig och bli komplett, sökandet efter dig själv. Hur fantastiskt det än må vara att hitta sin livspartner, så finns det inget viktigare än att hitta dig själv. När du sedan upplever kärleken genom dig själv, så kommer du också att sända ut energier som attraherar in andra människor som befinner sig på samma energimässiga nivå, och på det sättet kunna förenas med den du längtar efter. Att fokusera på att gå din egen väg och följa det ditt hjärta längtar efter i livet leder dig också till kärleken, eftersom det innebär att du står i din egen kraft och växer i din självkärlek. Däremot är det många som gör precis raka motsatsen - vi förlorar oss i sökandet av att finna den här kärleken utanför oss, men då förlorar vi också kärleken till oss själva.

Någonting som många värderar högt i romantisk kärlek är attraktion, vilket många associerar med ytliga faktorer. Men sann kärlek mellan två själar uppstår genom en inre attraktion som befinner sig på ett djupt och själsligt plan, det handlar om själarnas attraktion. När du längtar efter att få uppleva en djup kärlek med en annan människa så är inte yta av betydelse, utan det är snarare den energi som den här personen sänder ut som är essentiell. Det kan vara att vi attraheras av en varm och omtänksam energi, eller att personen utstrålar ett inre lugn, vilket gör att vi instinktivt vill vara i dennes närhet. Det kan också vara i form av en själslig igenkänning, där vi upplever att vi mött varandra i tidigare liv och redan delar ett speciellt band tillsammans.  Det handlar om att i första hand känna efter hur det känns att vara nära varandra, känslan av att komma hem eller att det bara känns rätt. Då spelar egentligen inte resten lika stor roll längre, och saker som vi tidigare har trott varit viktigt för oss kan tappa värde. 

Det som dock ofta utgör det största hindret för att finna vår sanna livspartner är det bagage och begränsande mönster som vi bär med oss sedan gammalt, därför är som sagt den inre utvecklingsresa vi gör den mest essentiella delen av de alla. Det handlar om att läka våra egna sår, våga förlåta dig själv och andra, acceptera det som är och släppa taget om det som hindrar dig i din utveckling. För att få en djupare kontakt med en annan själ så behöver vi ha vågat närma oss själva på samma djupa plan, och det kräver att vi har bearbetat gamla rädslor och sår som vi bär med oss eftersom det är detta som gör att vi är så rädda för kärleken och på det sättet stänger ute den. För i samma stund som vi känner en stark kärlek till en annan människa så kan rädslan för att förlora personen bli lika stark, och det är här det kan bli komplicerat. Egot aktiveras och vi väljer kanske hellre att skydda oss själva genom att hålla upp en mur, istället för att låta kärleken växa och frodas utan rädsla. Men sårbarheten är vägen till vår stora kärlek, för det är genom den vårt hjärta kan vara helt öppet och vi vågar uttrycka det vårt innersta känner. Även om det innebär risken att bli sårad eller besviken, så är vi villiga att ta den för att kärleken är större än så. Vi älskar inte någon annan beroende på om personen älskar oss tillbaka, då kärleken är fri och oberoende av förväntningar.