Konsten att falla

08.03.2021

Bara för att en relation faller, betyder det inte nödvändigtvis att du faller med relationen. Bara för att du tillåter dig att förlora dig i en annan människa, betyder det inte att du förlorar dig själv. Vi kan vara så rädda för att släppa taget och ge oss hän, för vi tänker att om vi gör det så tappar vi oss själva. Men det är snarare genom att hålla oss tillbaka i begränsningar och bedriva kontroll som vi tappar kontakten med vår själ. 

I sårbarheten är vi sanna mot oss själva. När vi vågar ge oss fullständigt hän en relation som känns helt rätt är vi sanna. När vi vågar uttrycka våra djupaste känslor, trots rädslor, är vi sanna. Det är här vi växer som mest. Även om vi kan ta stora steg i vår utvecklingsresa på egen hand så växer vi desto mer i våra relationer. Det är för att våra relationer är som spegelbilder, och i dem så får vi även möta oss själva. Att exempelvis möta smärta eller rädsla för att bli övergiven kan vara en av de största lärdomarna och inge en möjlighet till djup läkning, men helst av allt vill vi undvika detta för vi tror att vi inte kan hantera det.

Det är ingenting fel i att falla, för det är också där vi hittar hem till oss själva. Ibland behöver du tillåta dig att falla för att kunna bygga dig själv på nytt igen. Om du faller, så är det för att du kämpat emot dig själv alldeles för länge och längtar efter att få komma hem. Det är här vi kan börja bygga en trygg grund i oss själva, och då kommer inte din lycka och välmående ligga i händerna på någon annan. Då är glädjen förankrad i dig själv, och rädslan har inte samma grepp om dig längre. Du vet att du är trygg oavsett vad som händer. 

Vissa relationer kommer och går, men de som är menade att stanna består. Vi kan inte forcera relationer till att vara rätt för oss, det ligger inte i våra händer. Är det menat, så kommer det att bli. När den här insikten stilla landar i ditt hjärta, så infinner sig ett inre lugn som i sin tur öppnar upp för möjligheten att möta en annan människa på djupet, i din sårbarhet. Är det rätt så kommer ni att mötas halvvägs, och det är då magi sker. 🤍