Kraften i acceptans

11.06.2022

Kraften i acceptans är det magiska receptet på inre harmoni och frihet. Hur ofta gör vi inte motstånd när livet möter oss med motgångar? Vi värderar i många fall upplevelsen som fel, men i själva verket är det bemötandet av händelsen som är det väsentliga. Inte händelsen i sig. Varje gång vi ställs inför en utmaning så har vi möjligheten att välja mellan att gå in i en offerroll eller i vår kraft. Vilket tror du skapar mest frihet?

Alla söker vi efter inre frid och fullkomlighet inom, men vi förväntar oss att den ska uppstå via upplevelser i det yttre. Det är här vi misstar oss. Verklig frid inom sker när vi kan skifta vårt inre tillstånd genom varandet, acceptansen och tillåtandet - oavsett yttre omständigheter. Jag brukar alltid säga att när vi gör saker i en känsla av tvång och måste så tar det död på kraften och glädjen även i saker som vi egentligen älskar. Det kan vara att förankra vår stora passion i livet med prestation, eller att styras mer av andra människors åsikter än vår egen inre röst. 

Frihet, det har alltid varit mitt livs stora strävan och det är en längtan som jag förstått många av oss delar. Vi vill vara fria att vara oss själva, ägna oss åt det vi älskar och skapa en tillvaro som är förenat med vårt hjärtas önskan. Men inte minst hitta kraften i oss själva via våra medvetenhet, perspektiv och tankegångar - för många av oss lever i ett mentalt fängelse som vi tror är skapat av vår yttre verklighet, men i själva verket är det tankarna kring vår situation som håller oss fångna. 

I slutändan handlar det om att se att vi är värdiga att vara lyckliga och fria, och att på djupet förstå vem vi är och därmed sluta förminska kraften inom oss.