Längtan efter frihet

28.07.2019

Att få leva som en fri själ är en längtan som många av oss, framförallt högkänsliga människor kan bära på - en upplevelse av att vara som en fågel i en bur, hindrad från att kunna fälla ut sina vingar och få flyga fritt, begränsad av samhällets krav och förväntningar. Men frågan är: Är vi egentligen så begränsade som vi tror? Eller kan vi i själva verket själva skapa den frihet som vi behöver?

En annan fråga vi kan behöva ställa oss är vad frihet egentligen innebär? Är det att slippa en vardag som styrs av samma dagliga rutiner där det inte finns utrymme för impulser och spontanitet? Kanske att det kan handla om att få vara den vi på djupet är, utan att andra ska ha åsikter om hur vi ska bete oss, känna eller tänka. Eller friheten att få bara umgås med sig själv, och inte känna ett socialt tvång för att vara andra till lags.

För vissa kan det dock vara större än så och innefatta hur vi lever vårt liv i stort. En djup önskan om att få gå sin egen väg - som inte allt för sällan krockar med den väg som vår omgivning väljer att ta. Även här kan det innebära många olika vägar. Kanske en dröm om att få starta sin egen verksamhet, eller att bo i ett hus nära natur och hav, borta från civilisation och rörelse. Att leva i det enkla - till skillnad från ett samhälle som skriker av ha-begär. En tro om att det vi har skapar lycka.

Det kan upplevas svårt att komma ifrån yttre påverkan, men faktum är att vi har ett val. Vi kan välja hur mycket vi tillåter oss att influeras av vår yttre omgivning - vi kan välja att lägga mindre energi på nyheterna eller sociala medier om vi mår dåligt av det, vi kan välja att omge oss med människor som accepterar oss för den vi är och stöttar våra mål och behov, vi kan välja att följa vår dröm istället för att stanna på en plats som gör oss olyckliga. Vi kan med andra ord styra vad vi fyller vårt liv med, det är vårt intellekt som sätter begränsningarna. Frihet handlar om att vara sann emot sig själv och att följa sitt hjärta - det är när vi går emot det vi känner är rätt som vi börjar skapa vårt eget fängelse. Så finns det något som hindrar dig från att vara fri? 🦅