Lärdomar i relationer

08.06.2019

När andra människor väcker starka känslor eller skapar smärta inom oss så är det ofta förankrat med känslor som vi bär på sedan tidigare. Det är lätt att klandra och lägga skulden på människor i vår omgivning för det vi känner, när vi upplever att vi exempelvis blivit sårade. Men det som egentligen händer är att någonting inom oss har blivit triggat. Och det vi ofta glömmer är att vi kan välja hur vi reagerar på vår omgivning, genom att skifta perspektiv. 

De möten vi upplever med vår omgivning är som en spegelbild av oss själva - när vi känner att vi blir utmanade i en relation, så är det antagligen för att det finns saker som vi behöver se och bearbeta hos oss själva. Det är här vi behöver fråga oss: Vad är det inom mig som gör att jag reagerar så starkt? Påminner den här situationen eller känslan om något jag upplevt tidigare? 

Sedan finns det möten och relationer som påverkar oss så djupt att vi känner att allt som vi försökt dölja och inte vågat se hos oss själva plötsligt kommer upp till ytan. Detta sker ofta i mötet mellan själsfränder, där det ofta finns djupare lärdomar att hämta som gör att det inre växande kan ske i en rasande takt, vilket kan upplevas som en riktig karusell där det kan vara svårt att hänga med i svängarna. 

Allting blir lättare ju mer vi kan vända spegeln mot oss själva och ta ansvar för våra egna reaktioner och försöka se vad de bottnar i, utan att döma. För våra relationer är egentligen den största läromästaren om oss själva. Genom att bli medvetna om hur vi reagerar och bemöter andra människor så kan vi finna en djupare självinsikt, som i sin tur leder oss till mer meningsfulla, djupare och balanserade relationer. Men också få en klarare bild över vår livsväg framåt, eftersom allting börjar med oss själva. På det sättet så kan vi välja att vara tacksamma för de relationer som prövar oss extra mycket, om vi kan se dem ur ett större perspektiv.