Livets kontraster

08.12.2019

Ibland kan du känna dig som visdomen själv, där alla rätta svar kommer så där naturligt och lätt. Andra stunder kan du känna dig tom på ord. Vilsenheten gör sig påmind, och alla tvivel och osäkerheter översköljer dig. Vissa dagar svävar du kanske på moln, och vill skrika ut till hela omvärlden att du älskar livet. Du tar allting med en klackspark, och har en djupare förståelse och överseende med andra människor som beter sig illa. Andra dagar kan du bli frustrerad för minsta lilla sak, och känna dig trött på livet och en avsaknad av motivation och inspiration. Det kan komma dagar då du känner en inre frid och lugn, och en tillit till att allting kommer att lösa sig. Medan du senare kan uppleva ett tillstånd av tvivel, oro och stress.

Livet består av kontraster, och likaså vi människor. Ingen är perfekt, och vi är komplexa varelser som består av en stor färgpalett av alla möjliga färger. Det är sällan saker är svart eller vitt, och det är okej. Att försöka eftersträva att alltid befinna sig i ett och samma tillstånd innebär en avsaknad av balans, och utveckling.
Tricket är att ha överseende med livets och känslornas växlingar. Det finns så många faktorer som påverkar hur vi mår och känner, ibland så handlar det om yttre påfrestningar, i andra fall kan vara en inre obalans där våra behov inte blir tillgodosedda. Vissa av oss är känslomänniskor ut i fingerspetsarna, och då är känslornas svallningar lika naturliga som vågornas skiftningar. Att motverka sin känsliga natur skulle därför vara destruktivt, och därav kan en förståelse och acceptans vara bättre än att "finna lösningar" på dina känslor. Här kan frigörelsen i själva verket ligga i att bara vara med dem.

Det är lätt att låta sig luras av den yttre illusionen, och bygga upp vår egen bild av hur vi tänker att människor är, mår eller har det. En person som tillsynes alltid verkar glad, kan fortfarande genomgå en kamp inombords. Saker är sällan så enkla som de ser ut i första anblick, utan bakom fasaden gömmer sig en hel livshistoria. Men vi stirrar oss så lätt blinda på det som bekräftar vår egen tro och förutfattade meningar.
Att vara i livets flöde är att samarbeta och skapa sig en djupare förståelse för det, inte att forcera det. Var sann emot dig själv, det är vägen till inre lycka och frihet. 💛