Livets mening

12.04.2023

Jag har alltid varit en djup själ med ett starkt känsloliv. Jag vill beröra och bli berörd och på något sätt är det meningen med livet för mig. Musik, sjunga i kör, dansa, naturen, finna en djupare kontakt med andra själar och komma i kontakt med deras sårbarhet, inspirera och skapandet berör mig på ett känslomässigt plan och är det som ger mig den här innerliga glädjen och känslan av att vara levande. Idag fyller jag mitt liv med saker som har en djupare betydelse, och jag fortsätter att upptäcka vad mitt "hemma" innebär - där jag kan stråla mitt ljus fullt ut.

Men det har inte alltid varit så här. När jag var som mest vilsen i livet hade jag svårt att både se och prioritera det som var av verkligt värde för mig - istället för att följa min inre vägvisare lyssnade jag till min yttre omgivning och det som förväntades av mig. Jag försökte passa in i en viss ram fastän jag känner hur det kryper i hela mig av obekvämlighet när jag befinner mig här. Jag har alltid haft så svårt för det inrutade och vill gå mig egen väg och göra på mitt sätt, men det är inte alltid det lättaste att börja trampa upp en ny stig istället för att gå på samma som många andra i din egen omgivning redan vandrat. 

Det vårt hjärta kallar efter bringar inte alltid bara ren och skär lycka utan kan även dra upp mycket rädslor eftersom det är utanför vår komfortzon, det är lätt att fastna här men den här längtan växer sig bara större och större om det är något som är menat för dig. Jag kände till slut att jag var tvungen att ta klivet in i något nytt där jag kunde styra över mitt eget liv och fylla det med sådant jag älskar och det har skett successivt och inte över en dag. Det är egentligen vi själva som sätter upp våra barriärer och begränsningar, och det vackra i detta är att vi besluta oss för att det är dags att ta ned dem. 

Jag tror verkligen på att vi kan hjälpa varandra som mest via vår egna resor och att det är där vi hämtar en djupare förståelse, därför vill jag vara så autentisk jag bara kan. Jag har förut strävat mycket efter att jag ska vara "perfekt" och vara alla till lags (vilket är en oöverstiglig förväntan) och det är något jag aktivt jobbat med, och det är ju i det imperfekta som vi verkligen kan beröra och inte tvärtom. 

Känner du igen dig och talar det här till dig? Vad berör dig på djupet och vad är din innersta längtan? Känn dig fri att skicka ett mail för att dela med dig så kan jag hjälpa dig vidare 💛