Livets spegling

26.09.2020

Vår yttre omvärld blir en spegling av vår inre värld. När du älskar och ser dig själv för den du på djupet är, då kommer du också möta andra människor som ser dig i samma ljus. Det samma gäller när du har en svag självbild och bristande kärlek till dig själv, då du istället kan få möta människor som uppehåller den här tron och inte kan ge dig den kärlek du längtar efter. Och det här handlar enbart om att du behöver vända spegeln mot dig själv - vad är det som gör att du inte kan ge den här kärleken till dig själv? Det blir också en möjlighet till att sätta gränser och inte nöja dig med brödsmulorna när du förtjänar att få hela brödlimpan, vilket synnerligen är en akt av kärlek till dig själv. 

Även när du känner en inre balans så sänds det ut till din omgivning, och de upplevelser du möter resonerar med den harmonin där allting bara tycks flyta på friktionsfritt. När du då istället är i konflikt med dig själv så skapar det även lätt disharmoni med andra människor, som då kan bli triggers för olika sår som du bär med dig och behöver bearbeta. Om du dessutom får energi av detta och söker dig till konflikter, så blir det svårare att bryta sig loss ifrån det. Det kan vara ett sätt att få utlopp för ilska och frustration du bär med dig sedan gammalt, och då är det lättare att hålla sig kvar i det. 

Lika energier dras till varandra, och därför har vi full möjlighet att styra över hur vårt liv ser ut. Om vi upplever att vi är offer för våra omständigheter, så är det för att vi sätter oss själva i den positionen och inte kan se vår egen kraft och förmåga till att skapa förändring. Vi kan välja att se problemen och bristerna, eller så kan vi börja se vad som faktiskt är möjligt och stärka samt expandera det som är bra i vårt liv. Vi kan bevittna samma utsikt, och ändå ha två helt olika perspektiv. En regnig dag kan efterlämna en känsla av deppighet och tomhet, där du kanske väljer att se begränsningarna och allting som du inte kan göra. Eller så kan det bli en möjlighet till att stanna hemma och få välbehövlig vila, ha kvalitetstid med dig själv och kanske passa på att starta ett kreativt projekt. 

När du börjar arbeta med att utveckla dig själv på ett personligt plan genom att först och främst bli medveten om vilka synsätt, begränsande tankemönster och obearbetade känslor du bär med dig, så kommer det också i längden att förändra din omvärld.