Livets prövningar

03.01.2018

Att ha tillit och tålamod är två viktiga faktorer som alla av oss prövas i vid någon tidpunkt i livet. Alla hamnar vi i faser i livet som är ovissa och därmed också skapar en känsla av otrygghet, ibland så omkullkastas vi av plötsliga förändringar som vi inte alls var beredda på. Detta leder oss ofta in i en fas som tvingar oss att se över vårt liv och rannsaka oss själva, en process som måste få ta den tid den behöver. Det är en otroligt viktig del av ditt liv, eftersom den bygger grunden för hur ditt liv kommer att formas framöver. För när du är sann emot dig själv, så kommer allting som är rätt att komma till dig. 

Det är här vi som allra mest behöver ha tillit till att allting löser sig, och ha tålamodet att ge det tid och vänta in när tiden är rätt för nästa steg i livet. Detta kan vara något utav det svåraste som finns, eftersom vi oftast inte kan hitta den försäkran på att allting kommer att bli bra i vår yttre verklighet. För skulle vi göra det, så skulle vi inte lära oss att finna tryggheten inom oss själva. Då skulle vi fortsätta att vara beroende av det som finns utanför oss själva, och då kommer livet bli svårare eftersom livets naturliga gång skiftar. Livet är föränderligt - men du, och den inre trygghet du bär på, kommer alltid att vara bestående.