Livsmönster

23.12.2020

Livsmönster. Vi bär alla mer eller mindre med oss mönster som upprepar sig genom vårt liv - återupprepande situationer, reaktioner, känslo- eller tankemönster. Dessa kan vara väldigt svåra att bryta eftersom de är just mönster, och det är tryggt att stanna kvar i det som är bekant. I många fall är vi inte ens medvetna om dem utan allting sker på autopilot, och hur kan vi då skapa förändring? Det kräver en djupare självrannsakan för att faktiskt bli medveten om vilka förändringar vi behöver göra i vårt liv för att vara sanna mot oss själva.   

Mönster upprepar sig tills du till slut inser vad du behöver lära dig av situationen eller dig själv. Samma mönster kan uttrycka sig i olika former, men lärdomen är fortfarande densamma. Och ju mer vi vägrar lyssna, desto starkare blir upplevelserna. Allt för att skaka om oss så att vi verkligen ska vakna upp och se vad det är för vi behöver inse och lära oss.

Ett mönster skulle kunna vara att du försöker ändra på din partner (låt oss i detta fallet säga en man) för att han inte möter dina önskningar eller behov, vilket i grunden handlar om dina egna projiceringar. Du kanske längtar efter att bli sedd och mer bekräftad, och tänker att "om jag bara kommer innanför hans skal så kommer han att kunna möta mig i mina behov". Men det handlar inte om att du ska förändra någon, eller anpassa dig själv. Det handlar om att du först behöver se dig själv för att känna dig sedd av någon annan, och häri ligger lärdomen. Tills du kommer till insikt om detta så kan då mönstret fortsätta att upprepa sig, för att se den dolda gåvan i att möta dig själv och ditt inre barn. 

Du kan aldrig förändra en annan människa, den enda som kan det är de själva. Istället för att göra motstånd och försöka förändra hur andra människor bemöter dig, så handlar det om att skifta fokus och se hur du bemöter dig själv i först. Din yttre omgivning speglar bara upp det som du behöver omfamna i dig själv. Så vad väcker den här människan hos dig? När du kan möta och bearbeta dessa känslor så kommer inte andra människor att ha den makten över hur du känner och reagerar. Du kommer inte kämpa för att bli sedd, eftersom du vet att du redan är sedd. Och om en annan människa inte kan se dig så innebär det att den personen inte är förmögen att se sig själv.

Ju mer vi lever i sanning och har fokuset på oss själva, desto mer tar vi eget ansvar. Och då kommer vi inte uppleva att världen är emot oss eller att andra människor gör fel eller behöver förändras, för vi vet att det inte handlar om dem och att vi själva har ett val. Det enda vi kan förändra är våra egna handlingar, reaktioner, känslor och tankar gentemot det vi möter i livet. När du inser ditt eget värde så kommer det också bli lättare att ta beslut därefter, och att inte längre lägga din energi på människor som inte behandlar dig rättvist eller kan möta dig där du behöver. Du kan då lättare släppa på kontrollen och istället vandra vidare, till människor som du förtjänar och som förtjänar dig 💛