Ljuset i mörkret

20.12.2021

Hur vill du leva ditt liv? Vill du leva i rädsla och ständigt måla upp skräckscenarion om framtiden, eller vill du istället leva i tillit - här och nu? Vad tror du skulle gynna din hälsa och personliga utveckling mest?
Det kan låta som självklara frågor när de ställs på det här viset - men sanningen är att vi är många som lever i ständig rädsla just nu med tanke på den verklighet vi lever i idag, och det kan i det här fallet vara lätt att glömma faktumet att vi har ett val i hur vi bemöter livet oavsett vad som sker. Den mest klassiska fallgropen är att vi tittar på omständigheterna vi har omkring oss och låter det styra vårt inre mående, istället för tvärtom. Vi kan även skapa mer rädsla i vårt liv genom att vi lägger energi och fokus på det, och oavsett vad vi matar oss med så är det just detta som växer.

Att leva i konstant rädsla är både energikrävande och glädjeberövande, vi blir dessutom varken mer produktiva, lösningsorienterade eller kreativa utan hamnar i ett stagnerande och begränsande tillstånd. Om vi nu lever i en verklighet vi inte vill leva i så har vi två val: Antingen skapar vi en förändring i våra omständigheter, eller så kan vi förändra vårt synsätt eller hantering av situationen. Det sistnämnda är ju fallet om det är något vi inte har kontroll över.

Faktum är att vi skapar mer lidande för oss själva genom att göra motståndet till det som är. Det är därför vi behöver vända oss inåt för att finna en acceptans, för i detta ligger också en inre frid. Det är lite som att skifta från ett ständigt jagande till att istället stanna upp, och i det här tillståndet kan nya perspektiv eller möjligheter öppnas upp för dig. Kraften ligger inte utanför oss själva, den bor inom oss. Vad kan du göra för att få in mer lustfylldhet och glädje när vardagen känns grå och tung? Vad är viktigt för dig och vad ger dig själslig näring?

Det är lätt att tappa både sig själv och närvaron i allt som sker i det yttre, men samtidigt behöver vi vara centrerade i nuet mer än någonsin just nu, på så sätt kan vi finna ett större lugn och tillit. Vi kan inte veta eller ha kontroll över allting, och det är okej. Så se till att fokusera på och vårda ditt inre för där ligger kraften.