Magin i närvaron

14.04.2019

Ibland så kan det plötsligt, från ingenstans, uppstå magiska stunder som hjälper oss att landa i total närvaro. Det kan vara något så enkelt som att du hör en låt som berör hela ditt väsen eller fyller dig med en fullständig eufori, eller att du får bevittna något du finner makalöst vackert, eller så kanske du får uppleva ett starkt möte med en annan själ, som efterlämnar ett djupt avtryck inombords. 

Dessa stunder blir som en påminnelse om att den här närvaron alltid bor inom oss, men den kan upplevas som svåråtkomlig just för att vi har så mycket annat som ligger i vägen och blockerar. Livet, och alla dess distraktioner. Allt som känns så mycket viktigare än att vara i nuet, som om det ena utesluter det andra. Fast det är ju inte livet i sig som tar oss från närvaron, för definitionen av att leva är ju att vara förankrad i nuet. Men problemet är att vi fastnar i våra tankar och antingen skyndar oss in i framtiden, eller backar in i dåtiden. Vi fäster oss så lätt vid vårt behov av att kontrollera, istället för att bara följa med och acceptera det som antingen har skett, sker eller kommer att ske. Där bakom gömmer sig närvaron, eftersom den handlar om att släppa taget om allt som vi inte har kontroll över.

Det finns en anledning till att vi känner en så djup glädje, meningsfullhet och lugn när vi befinner oss i nuet. Det är för att vi är fria. Där finns inga bekymmer och smärta. Ofta blir allting så mycket klarare för oss när vi är närvarande, som om alla svar vi sökt efter plötsligt blir tillgängliga för oss. Och det är ironiskt att när vi försöker som minst, så kommer det vi behöver till oss. Så argumentet vi ofta undermedvetet intalar oss - att vi inte "har tid att bara vara" på grund av allt vi behöver göra eller alla problem vi behöver lösa håller inte. För faktum är att närvaron inte bara är en nödvändig investering i vårt välmående, den hjälper oss att hitta vår väg framåt i livet.