Människans potential

03.11.2018

Det är fascinerande hur livet men också vi människor mer eller mindre förändras hela tiden. Precis som årstider ständigt skiftar, så skiftar allt annat likaså. För vissa av oss så kan detta vara mer påtagligt än för andra, vi som exempelvis har gått igenom en inre resa i oss själva vet vilka enorma förändringar det innebär inte bara i vår egen utveckling, men också ofta i vår livssituation. Plötsligt så kanske du tvingas inse att det sätt du har levt på inte alls varit förenat med vad du önskar att få ut av livet och behöver. Att du har ett livskall du behöver följa, eller att du kanske vill lämna storstadslivet för att bo i en stuga ute i naturen.

Att blicka tillbaka för att begrunda den resa vi har genomgått kan vara nödvändigt för att inse hur långt vi har kommit. Kanske att vi behöver spola tillbaka bandet ända till vår barndom. För minnena finns ju kvar inom oss, och även om de skapades för längesedan så kan de fortfarande ligga oss väldigt nära och påverka oss. Våra sinnen har en förmåga att aktivera dessa - en speciell doft, eller kanske en låt vi lyssnat mycket på mycket som små, kan ta oss tillbaka till sådant vi trodde vi hade glömt eller lämnat bakom oss. Plötsligt så är man den där lilla flickan eller pojken igen, och känner alla känslor som man gjorde då. Det lilla barnet finns ju kvar inom oss alla, men vi glömmer ofta bort att ta hand om det. Livet tenderar att fånga oss på ett sätt som gör att vi inte känner efter och har samma närvaro som när vi var små.

Vi människor är fantastiska på så många sätt, vi har en så transformerande förmåga. Trots alla de motgångar vi ställs inför så har vi förmågan att resa oss upp igen och ta lärdom av det vi har gått igenom, och därmed ta oss ur det som en starkare och klokare människa. Det finns en sådan enorm styrka och kapacitet inom oss alla som övervinner alla hinder som kommer i vår väg. Ibland kan livets problem kännas hopplösa och kanske omöjliga att ta sig igenom, men vi behöver påminna oss då om att vi är mycket större och kraftfullare än det vi genomgår i livet. För vi är ofta alldeles för bra på att förminska oss själva och våra förmågor.

För många av oss blundar för den kraft som vi bär på - och den kraften ligger i vår tro. Tron på att vi kan och att allt är möjligt, och att vi redan är fulländade. Vi behöver bara hitta tillbaka till oss själva igen, och ta bort illusionens slöja som hindrar oss från att se klart. Och det kan vara en lång resa, men det är värt det. Och varje litet steg vi tar mot det målet är en vinst i sig.