Gåvan i motgångar

21.02.2023

Det kan vara svårt att se att våra svackor i livet fyller en viktig funktion och i själva verket kan hjälpa oss komma dit vi vill - snarare kan det upplevas som hinder längs vår väg som gör att vi fastnar och inte kommer vidare. Men det som inte fungerar i vårt liv kastar ljus på vart vi behöver skapa en förändring, eller släppa taget om och acceptera. 

När vi får uppleva det vi inte vill möta i vår yttre verklighet så får vi samtidigt en möjlighet att bli medvetna om vad som verkligen är viktigt för oss i livet men även vad vi behöver arbeta med hos oss själva. Det kan vara genom en arbetssituation som inte fungerar, en relation som dränerar dig eller kanske känner du ett behov av större frihet, djupare meningsfullhet eller ett lugn i ditt liv. Utan medvetenheten kan vi inte skapa annorlunda och allt sker av en mening. 

Just nu kan det upplevas extra påtagligt att obalanser kommer upp till ytan, oavsett om det rör sig om insidan eller utsidan - eventuellt båda. Vi befinner oss i en transformativ tid och det är extra viktigt att vi lägger tid på att ta hand om oss själva för att stå stabilt i det som sker. Det kommer perioder när vi behöver lägga mer tid på våra inre processer och det viktiga är att lära oss följa med i detta och släppa på motståndet. Vi behöver vara förstående och accepterande gentemot oss själva, sänka kraven och ge utrymme för våra behov. 

Vad sker i dig just nu? 🧡