Motstånd & lärdomar

03.06.2021

Varför möter jag så mycket motstånd i mitt liv? 💚

En fråga som kan dyka upp i perioder där du får möta prövning efter prövning längs din livsväg. Det är lätt att känna sig som ett offer i dessa omständigheter med en känsla av att kontrollen ligger utanför dina händer. Men den stora frågan är egentligen vad är det för lärdom som ligger bakom detta? Kan du behöva se något i din situation för att komma vidare?

Ibland är det vårt eget motstånd mot livet som skapar motstånd i det yttre. I många fall vill eller vågar vi inte se det som kallar på vår uppmärksamhet, och fortsätter envist att sträva mot en riktning. Men ett sätt för livet att hjälpa oss på rätt väg kan vara just genom att skapa hinder i vår väg för att vi ska rikta blicken mot ett annat håll. Du kanske tror att det bara finns en väg för dig och blundar för andra möjligheter. Men är det verkligen sant? Begränsningarna bor i ditt sinne, inte i ditt hjärta.

Om det enbart är ditt intellekt som styr dig så blir det svårare att följa med flödet i livet. Intellektet vill gärna välja den väg som känns logisk, bekväm och som kanske är enligt vad andra människor förväntar sig av dig. Men den överensstämmer inte alltid med vad ditt hjärta kallar efter, vilket i detta fall kan skapa en inre konflikt. Det är här hinder kan dyka upp längs din väg för att hjälpa dig att vakna upp och se sanningen i din situation. Allting har en mening, och meningen ligger alltid i din självutveckling och högsta bästa 🙏