Oro inför framtiden

30.06.2021

Många av de problem och oro vi upplever existerar inte i nuet, utan är en projektion in i framtiden. När intellektet får sitt grepp om oss är det lätt att förlora sig i att måla upp scenarion om saker och ting som vi tänker skulle kunna hända. Detta är ett sätt att försöka få kontroll över det vi ännu inte vet något om, eftersom ovissheten tenderar att skrämma oss. Problemet är att när vi tappar vår själsliga närvaro så kan oro och rädsla lättare styra våra tankar vilket innebär att vi målar upp katastrofscenarion. Osäkerheter kring hur vi ska klara av en situation, rädsla för att inte räcka till eller att det helt enkelt är fel för oss. Vi letar alla fel vi kan hitta, vilket till slut färgar hela situationen. Det är inte konstigt om du då till slut sitter kvar med en stor klump och olustkänsla i magen. 

Det du behöver fråga dig själv här är: Har det med situationen i sig att göra, eller är det mina egna rädslor och osäkerheter som blockerar sikten framför mig? Det kan vara svårt att se klart när vi är förblindade och präglade av tidigare erfarenheter, vilket gör att vi vill skydda oss från mer skada. Ibland är det någonting positivt som gör oss mer vaksamma och inkännande, ibland sätter det krokben och gör oss rädda för att våga ta nya chanser. Men egentligen så är det i situationer som dessa som vi får störst möjlighet till personlig utveckling - om vi vågar gräva bakom kan vi komma till insikt om sådant som att vi tvivlar på vårt eget självvärde eller förmågor, och istället behöver börja jobba med att stärka kärleken och tron på oss själva.

Men det absolut bästa vi kan göra i det här läget är att öva oss på att hämta tillbaka oss till närvaron. Det är där vi kan finna en inre frid oavsett vilken situation vi befinner oss i genom att landa i en acceptans av att inte kunna veta eller kontrollera. Även om vi befarar situationer som kan gå fel så ligger det möjligheter till nya lärdomar bakom, på så sätt kan vi vila tryggt i att det finns ett syfte med allting. Det som känns fel kan också få oss inse vad som känns rätt. Det enda som egentligen är verkligt är här och nu.