Ouppfyllda drömmar

12.04.2024

Den största anledningen till att vi går runt och bär på ouppfyllda drömmar är inte på grund av en bristande kapacitet till att uppfylla dem, det handlar snarare om en bristande tro på vad som är möjligt för oss. Om vi inte tror på oss själva, så kommer vi inte att gå den riktningen vi vill. Vi kan inte se de potentiella dörrarna som vill öppna sig för oss.

Men ofta så fastnar vi istället i ursäkter i form av…

"Jag har inte tid eller råd"
"Jag har inte tillräckligt med energi"
"Jag har för lite kunskap"
"Det är för svårt eller jobbigt"

Ursäkter som suger inspirationslusten ur oss, och som självklart skapar en känsla av att vara fast.
Men frågan är: Prioriterar du det som är viktigt för dig? När vi väl gräver på djupet så kommer vi i många fall tillbaka till vårt självvärde. Att vi är värda att komma först, ta plats, synas och höras, göra det vi älskar. Det här speglar ju hur du lever ditt liv och det handlar om självkärlek.

Eller gömmer det sig rädslor bakom, som håller dig tillbaka? Otillräcklighet? Misslyckande? Göra andra besvikna? Rädslor är en naturlig del av livet, men det blir svårt att komma vidare om vi inte vågar titta närmare på de rädslorna, eftersom all förändring börjar med vår medvetenhet.

Vi behöver vara sanna mot oss själva här och fråga: Har de hinder jag upplever verkligen kraften över mig, eller har jag kraften att övervinna dem? Tänk om det är detta som är mitt syfte? 🤍