Ovisshetens tider

23.02.2021

Ovisshet är något som skrämmer många av oss. När vi inte kan se vart vägen slutar framför våra ögon så är det lätt att plötsligt fångas av en inre oro och osäkerhet, eftersom det skapar en brist på kontroll. Det hela landar i slutändan i att vi behöver förlita oss till att situationen kommer att lösa sig, även om vi inte vet hur än. Om det inte var fallet tidigare, så är vi alla numera medvetna om vilka tankar och känslor en oviss framtid kan skapa, vi kan dock välja att bemöta det på olika sätt.
Men frågan är: Hur skulle vi lära oss att finna vår inre tillit och kreativa förmåga, om vi alltid hade vägen färdig och klar framför oss med alla svar på bordet? Och hur skulle det lämna utrymme till att utvecklas, och få uppleva känslan av när livet bjuder på överraskningar? Sanningen är att vi ofta känner oss som mest levande när vi inte vet vad som väntar runt hörnet.

Livet är sällan en rak linje, det är heller aldrig ett helt färdigskrivet blad. Vi formar och styr över vårt liv, men ibland hamnar vi i livsskeden där livet känns som ett tomt blad som vi inte vet hur vi ska fylla. Kanske att du har lämnat något gammalt bakom dig, men du vet inte än vad som väntar längre fram. Det här tomma bladet finns inte där för att skapa rädsla och katastroftankar, det finns där för att du ska skapa någonting nytt, och bättre. Och när du befinner dig i rummet, mellan det som varit och det som väntar, så kan det skapa en tomhet och förvirring. Men det är okej, eftersom det är en del av processen. Det är här som de nya insikterna, tankarna och drömmarna växer fram.

Här blir förmågan till att vara närvarande viktigare än någonsin. Att kunna ta en dag, eller till och med en stund i taget om du behöver det. Se vad du har omkring dig här och nu som skapar dig meningsfullhet och trygghet - vad är du tacksam över att ha i ditt liv, hur litet det än må vara? När vi fokuserar och stärker det som ger oss glädje i vårt liv, så är det också det vi bjuder in mer av. Det är när vi springer in i framtiden som livet blir överväldigande och förvirrande. Men nuet är egentligen det enda som är verklighet, framtiden är ännu bara en skapelse i ditt sinne.

Välkomna in ovissheten, förvirringen och de känslor som det skapar inom dig. Istället för att försöka jaga bort det som känns obekvämt, acceptera att det finns där. Det har någonting att berätta för dig, och om du lyssnar noga så kan du höra det stilla budskapet.. 🤍