Perfektionens illusion

22.08.2019

När vi ser prestation i allt vi gör så tar det glädjen och kreativiteten ur allting, eftersom det skapar ett fängelse som inte tillåter dig att göra fel, vara mänsklig eller helt enkelt få vara du. Det är ett begränsande tillstånd att befinna sig i och är motsatsen till frihet, där vi känner oss som mest levande, lyckliga och öppnar upp för möjligheter och mirakel. 

När allting ska vara felfritt så lämnar vi inte heller utrymme för utveckling. För hur ska vi lära oss utan att göra misstag? Och vad är egentligen perfektion? Det finns ingenting som är perfekt - det är ett påhittat koncept, dömt till att misslyckas och skapa missnöje. Och när vi känner att vi lyckas uppnå det vi själva kallar perfektion så skapar det enbart en ond cirkel som uppmuntrar oss till att vilja vara ännu mer perfekta. 

Om vi bär på tron om att vi måste vara felfria så kan det grunda sig i att vi någonstans, djupt inom oss, känner att vi inte är tillräckliga som vi är. Andra människor kan gå runt och göra fel, men inte du. Av någon anledning så har du satt upp andra regler för dig själv. På vilket sätt är det rättvist mot dig? Vart finns det som är du, i allt detta? 

Till och med när vi aktivt arbetar med vår egna personliga utveckling kan vi förväxla det med prestation, vi kan exempelvis lägga märke till det genom att vi jämför oss själva med andra människor och hur "långt" vi kommit i vår egen utveckling. Eller när vi helst vill vara "klara" eller fulländade med en gång, istället för att njuta av resans gång och se hur varje litet steg tar oss närmre vår inre kärna, inte gör oss mer lyckad som människa. Det andliga och inre växandet är motsatsen till vårt ego, det handlar om att få leva ut vår själs sanna potential och finna kärleken och acceptansen inom oss. 

Viljan av att vara felfri är en yttre fasad som vi vill visa upp för omvärlden, men sann inre framgång och frigörelse är när du inte längre berörs av vad andra människor tycker om dig. Det är när du kan omfamna allt som innebär att vara människa, och tillåter dig att vara sårbar och ha brister. 💛