Rädslans kraft

04.05.2021

Rädsla har en förmåga att kunna totalt förlama oss och fånga oss i sitt grepp till den grad att vi bara kan se brister, fara eller begränsningar. När hjärnan är i full gång med att skydda dig från potentiell skada så är det lättare att fastna i allting som kan gå fel, istället för att skifta perspektiv och se hur bra allting skulle kunna bli. Allting handlar om hur vi väljer att se på situationen, och det är också det som blir vår verklighet. Oavsett om det speglar våra yttre omständigheter eller inte, så är det vår inre verklighet och upplevda känsla.

Men det är enklare sagt än gjort när vi är präglade av tidigare erfarenheter som säger motsatsen, och det är lätt att fastna i ett resonemang av att "om det har hänt förut så kan det mycket väl hända igen". Det är som att spola tillbaka bandet om och om igen för att återuppleva det vi egentligen inte vill ska ske. Oavsett om vi ständigt blickar tillbaka eller blundar inför det förflutna, så är det oläkta sår som gör att vi inte kommer vidare. Känslor såsom sorg, skam eller rädsla ligger kvar som känslominnen och kan lätt triggas igång när vi möter nya erfarenheter, som påminner om gammalt.

Vi tänker att rädslan fungerar som ett skydd mot yttre skada, men även om det också har sin funktion så kan det ha motsatt inverkan. När rädsla blir det som styr vår vardag, så blir vi enormt begränsade. Då kan det i själva verket bli som en självuppfyllande profetia och rädslan i sig blir det som sänker vår energi och mående, snarare än det vi räds för ska inträffa. Det finns en stor väsentlighet i att sätta gränser och ta avstånd från det som inte gör oss gott, men när vi är fast i en bubbla som inte tillåter oss att se möjligheterna så kan den bli skadegörande. Vi kan med andra ord "skydda oss själva för mycket". 

När vi låter hjärtat leda oss så kan vi våga göra val som även väcker rädsla, men det behöver inte betyda att det är fel. Faktum är att det som vi längtar efter allra mest, tenderar att väcka mest rädsla. Tänk om du får uppleva dina allra djupaste önskningar? Vad väcker det i dig? 🧡