Rädslor och hinder

23.02.2019

Det finns inget som kan sätta så stora hinder på vår väg och begränsa oss så mycket som våra rädslor. De fyller dock en funktion och finns där för att beskydda oss från sådant som kan skada och ha en negativ inverkan på oss. Men hur ofta är egentligen våra rädslor befogade, och hur pass präglade är vi av dem?

Våra rädslor bottnar ofta i djupa sår inom oss, som kan ha börjat gro redan sedan barnsben. Upplevelser av att blivit avvisad, missförstådd, eller inte blivit sedd och bekräftad som liten. Det skapar ofta barriärer och masker som vi bär för att skydda oss eller för att få den acceptans och bekräftelse vi önskar. Men dessa barriärer gör ju samtidigt att vi inte är öppna för att släppa in andra människor och ta emot den kärlek som vi så innerligt längtar efter.

Något som verkar vara djupt rotat i hela mänskligheten är rädslan kring ensamhet, vilket egentligen bottnar i en djup saknad och längtan efter att fylla tomrummet inom oss själva. Och det är klart att vi känner oss ensamma när vi söker i vår yttre omvärld, istället för vår inre värld. Det för ju oss bara ännu längre bort ifrån oss själva. Men vi behöver ofta vandra den här vägen först, för att till slut komma till en punkt där vi är redo att rikta blicken åt ett nytt håll.

Våra rädslor är också en vanlig orsak till att vi inte vågar följa vår innersta längtan, önskningar och drömmar. En oro över att misslyckas, känna skam eller att vi inte förtjänar det. Eller kanske att vi låter oss påverkas alldeles för mycket av vad vår omgivning ska tänka och tycka om våra livsval.

Men det finns ett risktagande i allt, lika mycket som det finns möjligheter. Och är inte misslyckande, att göra "fel" val eller bli sårad också en del av livet? Det är ju så vi utvecklas på djupet och får till oss de viktigaste lärdomarna om oss själva och vår omvärld. Det är också det som leder oss dit vi ska. Vi kan bli så uppslukade av tankar kring vad som kan gå fel, att vi glömmer att tänka på allting som faktiskt kan gå rätt.

Bara faktumet att gå runt och bära på ängslan och oro dränerar oss totalt på vår energi och gör att vi släcker vårt inre ljus och kreativa kraft. Våra tankar påverkar inte enbart vårt välmående, de färgar hela vår värld. Så mycket påhittade sanningar som vi matar oss själva med, som inte egentligen har någon som helst koppling till verkligheten utan enbart är en smärtsam spegling av det förflutna. Det är så viktigt att våga ifrågasätta dessa "sanningar" och närma oss det som skrämmer, för det är så det tappar greppet om oss.

Kärleken är rädslans motpol - den hjälper oss att våga tro, se igenom illusioner, skapa förståelse men även att förlåta både oss själva och våra medmänniskor. Det gör att vi kan släppa taget om det som inte gynnar oss för att öppna upp för någonting bättre. Det är en läkande och transformerande kraft som bryter ned alla barriärer. Om vi låter kärleken bli vår vägvisare så kan vi också börja följa vår inre röst, den röst som hjälper oss se möjligheter istället för brister och fel 💛