Själens prövningar

04.03.2020

I vissa faser i livet kan det kännas som att du ställs inför prövning efter prövning, där du aldrig riktigt får möjlighet till att vila och hämta andan. Det är då det är som svårast att behålla tilliten, och att se fördelarna och det positiva i det som sker. Något som snarare kommer mer naturligt är att falla in i offerrollen - varför utsätts jag för det här? Vad har jag gjort för fel? Förtjänar jag inte att få vara lycklig? Frågeställningar som är fullt förståeliga, men som egentligen bottnar i rädsla, snarare än kärlek. 

Just att finna en mening i allt som sker är något som verkligen underlättar för att finna orken till att sa sig igenom svåra tider. Att kunna se ljuset i slutet av tunneln, och att det döljer sig en gåva längre fram, när du tagit dig igenom den snåriga skogen. Men vad är då meningen med att behöva utstå allt det här lidandet? Det främsta syftet, hör och häpna, handlar om inre växande. Det kan röra sig om en prövande relation, där du bara inte kan få det till att fungera. Kanske att du har behov som inte blir tillgodosedda, eller att du inte känner dig älskad eller sedd för den du är. Detta kan skapa en enorm smärta och frustration, men blir som en spegling till dig som försöker visa att du behöver älska och se dig själv. 

Lärdomar är sällan lätta smekningar utan kan vara smärtsamma ibland, speciellt stora och viktiga sådana. Men desto större belöning får du när du omfamnat den. Ofta kan vi dock själva förstärka lidandet genom att vi gör motstånd mot sanningen - vi vill alltså inte se lärdomen i den situation vi befinner oss i, utan håller krampaktigt fast vid den tro som vi burit med oss sedan urminnes tider. En tro på att det exempelvis är vår omgivning som gjort fel och bär ansvaret, eller att det är världen som är orättvis. Men även om det må vara en sanning med modifikation, så har du möjligheten att påverka hur din omvärld ser ut genom ditt tankemönster och bemötande. Vad kan du göra själv för att skapa den verklighet som du önskar? Vad händer om du börjar rikta energin mer till dig själv, snarare än utanför dig själv?

Att få nya insikter kan vara lika vackert och förlösande som svårt, eftersom det innebär att det som du trott varit sant inte längre är det. Kanske att du inser att du inte har satt gränser där du borde ha gjort det, eller att du valt en väg som gör dig olycklig. Men det spelar ingen roll hur sent insikten kommer, för den kommer när tiden är mogen. Och det finns ingenting som egentligen är fel, för även när vi gör val som inte är bra för oss, så får vi en chans att lära oss vad vi egentligen önskar oss och behöver. Vi behöver nyanser och kontraster, för utan det sker ingen utveckling. 

Tänk på att ju mer prövningar du ställs inför, desto större styrka visar det på hos dig. För du får inte uppleva mer än vad du klarar av. Inte allt för sällan är det också så att vi som är gamla själar eller fokuserar på att utvecklas på ett andligt plan, får möta fler motgångar och utmaningar. Det kan ibland kännas oerhört orättvist, men samtidigt så generar det en djupare visdom, inre frid och fullkomlighet som gör allting värt i slutändan. När vi aktivt arbetar med att läka, bygga upp vår självkännedom och lära oss av livet så gör det att vi kan stråla klarare än någonsin i vårt ljus 🌞