Självkärlek

08.08.2021

Det finns ingen annan som kan rädda dig från dig själv. En annan människa kan aldrig vara svaret eller lösningen på dina problem. Det finns en skillnad mellan att inte kunna leva utan någon annan, och att ha en önskan att leva med någon annan. Vi behöver välja av kärlek och inte av rädsla för att förlora personen. Rädsla fungerar som en motpol till kärlek och kan om det tar över helt hindra kärleken att utveckla sig så länge vi inte vågar möta den. Det är här osäkerheter och bristande tillit kan växa fram och sätta hinder på vägen. Du kanske börjar leta efter fel, sätter alldeles för höga krav eller klamrar dig fast känslomässigt och glömmer att möta dina egna känslor. 

Det är inte sällsynt att kärlek förväxlas med beroende. Romantiska uttryck som "jag är ingenting utan dig" eller "du är mitt allt" innebär i samma stund att vi förminskar vårt eget värde. Kärleken till någon annan ska inte försumma kärleken till dig själv utan frodas tillsammans. Faktum är att när vi står starka i vår egen kärlek så kan den bli desto kraftfullare när vi delar den med någon annan. Detta för att vi känner oss värdiga kärlek men också vågar stå i vår sårbarhet, eftersom vi vet att vi duger som vi är. Att investera i dig själv är att investera i dina relationer eftersom de hänger samman, ditt inre är en spegling i det yttre.

Vi bär vårt eget ansvar för vårt mående och för kärleken vi förtjänar. Det är här beroendet avtar. När du står stark i din egen grund så kan den inte krackelera lika lätt när du möter någon som väcker upp starka känslor hos dig och kanske till och med får hela din värld att vändas upp och ned. Rädslan att förlora personen väcks inte lika starkt när du är medveten om att det du behöver redan bor inom dig, och det kan du inte förlora. 

Du är din egen räddare, bästa vän och ditt eget ljus. Du är viktig! 💗