Skydda dig mot energier

10.11.2018

- För dig som bär på en känslighet -

Vi som är känsliga och öppna är ofta som magneter för olika energier i vår omgivning. Allting består egentligen av energier - det kan vara i form av andra människors känslor och mående, andliga energier, stämningar i rummet eller energier som är kopplat till månens faser (fullmåne/nymåne fasen) samt andra astrologiska event. Men det som är mest påtagligt och som vi dagligen utsätts för är just andra människors påverkan på oss. Ofta är vi dessutom helt omedvetna om detta till en början - det är helt enkelt naturligt för oss att ta in allting omkring oss på ett djupare plan eftersom vi är så öppna och mottagliga. Det kan vara viktigt att veta att när du utvecklas på ett andligt plan så innebär det också att du ökar din känslighet och inkännande förmåga, vilket gör att du då ännu lättare tar in energier runtomkring dig. Och detta är egentligen ingenting negativt, utan det är en fantastisk förmåga och gåva så länge du vet hur du ska hantera den. Men om du inte gör det så är det lite som att låta dörren i ditt hem stå på vid gavel, där vem som helst kan träda in utan din vetskap.

Men hur vet du då att du bär på den här känsligheten?

En tydlig indikation är att du kan känna dig totalt dränerad efter att ha befunnit dig i en större folkmassa - såsom ett köpcentrum, en mässa eller konsert. Du kan ju föreställa dig hur mycket olika energier det finns att suga åt sig på en sådan plats. Ett annat tecken är att det dyker upp känslor och tankar hos dig från ingenstans, och ofta så tror vi att dessa är våra egna. Du kanske känner att du plötsligt blev väldigt låg och nedstämd, och kan inte riktigt förstå varför. Ett tips kan vara att börja bli mer medveten om vad som pågår inom dig, och vara uppmärksam på om ditt mående eller energi har skiftat efter att du varit iväg och träffat människor. Ofta är det som mest påtagligt när det är nya människor, eftersom våra sinnen jobbar för fullt för att läsa av, känna in och lära sig hur vi ska förhålla oss kring dem. Men mest utmanande är antagligen mötet med människor som på olika sätt suger åt sig av vår energi genom att exempelvis lägga sina problem på oss, vara väldigt negativa eller helt enkelt tar väldigt mycket plats genom att prata mycket om sig själva snarare än att lyssna in andra. Detta är något som ofta benämns som energitjuvar. Och ofta så är vi som är känsliga också goda lyssnare, vilket andra människor kan fånga upp och dra nytta av. Men det är viktigt att tänka på att det handlar lika mycket om att vi måste lära oss att sätta gränser, för vi kan inte bli utnyttjade så länge vi inte har tillåtit det. Ansvaret ligger hos oss själva.

Men hur vi mår har också en stor inverkan på hur mottagliga vi är för att bli påverkade av andra människor i vår omgivning och fånga upp andras mående - så när vi känner oss väldigt låga så blir vi mer sårbara och känsliga inför yttre påverkan. Och tvärtom, när vi är på en väldigt bra plats i livet och känner oss balanserade och lyckliga, så upplever vi ofta att vi inte lika lätt dras ned av andras energier eftersom vi då känner oss starkare och mer stabila i oss själva. Däremot så kan vi höja vår egen energi ännu mer av andra människor som också utstrålar samma glädje och positivitet. Det handlar mycket om att lika energier dras till varandra, det är som en undermedveten kraft som påverkar oss vare sig vi vill eller inte. Och här handlar det då inte om att vi måste forcera fram glädje och sluta ha en låg energi, det fungerar inte så eftersom livet består av toppar och dalar. Och vi kan inte ta oss till toppen, om inte vi har tagit oss igenom dalen först. Så det enda sättet att börja må bättre i oss själva, är att våga möta det som är tungt och jobbigt först. Sann lycka är det som kommer naturligt i oss, och det bottnar i att vi har lyssnat till vår inre röst, våra behov, tankar och känslor. Att vi är sanna mot oss själva.

Men oavsett hur vi mår och vart vi befinner oss i livet så är det positiva att det finns många sätt att hantera det här och skydda sig. Så här kommer några tips du kan bära med dig för att underlätta din vardag:

1. Egentid. Ge dig tid till att bara vara med dig själv för att stärka och bli trygg i dig själv, för när du har den grundstyrkan så blir det mycket lättare att distansera och skydda sig från andras energier. Spendera då gärna tid ute i naturen så mycket som möjligt eftersom naturen balanserar dig och läker på djupet, eller i meditation där du får sitta och lära känna din egen energi. Ju mer tid du lägger ned på dig själv, ditt välmående och personliga utveckling desto lättare blir det att inte påverkas av din omgivning.

2. Återhämtning. Se till att ge dig själv den återhämtning och vila du behöver, för ju tröttare du är desto lättare suger du åt dig andra energier. Det är lite samma princip som hur ett svagt immunförsvar gör att du lättare drar på dig infektioner. Är vi utvilade så är vi i bättre balans och har därmed kraft till att bibehålla en god hälsa och stå emot yttre påverkan.

3. Affirmationer. Använd dig av affirmationer som markerar att du distanserar dig från andra energier, såsom "jag står stark i min egen energi" eller "inga lägre energier kan påverka mig". Dessa kan du använda närhelst du vill, men gärna i förberedande syfte innan du ska möta andra människor så att du redan bär med dig den intentionen.

4. Visualiseringsövning. Innan du börjar dagen (framförallt om du vet att du ska möta mycket människor), så inled med en liten meditation och föreställ dig att du befinner dig i en ljusbubbla, eller någon annan form av skydd som du tycker passar dig bäst. Tänk att här finns bara din egen ljusa energi, och att inga lägre energier kan komma innanför den här bubblan.

5. Sätta gränser och prioritera dina behov. En av de fällor vi högkänsliga så ofta hamnar i är att vi engagerar oss så mycket i andra människor att vi glömmer bort vårt eget välmående och dränerar oss på all vår energi. Vi är så inkännande och tar in andra människor på ett så djupt plan att vi nästan går in helt i deras mående och känslor. En viktig början här är att lära oss att prioritera och se att vårt eget välmående behöver komma i första hand, vi kan inte hjälpa människor på bekostnad av vår egen hälsa. Men även lära oss hur vi kan finnas där för andra människor utan att lämna vår egen planhalva, alltså stötta utan att bära andra människors problem. Att ha med sig i bakhuvudet att var och en är ansvarig för sig själv - du kan inte bära alla världens problem på dina axlar, den du behöver bära är dig själv. Det är därmed inte konstigt att så många av oss högkänsliga råkar ut för just utmattningssyndrom.

6. Undvika påfrestande situationer. Lär känna dig själv och vilka situationer du mår bra och dåligt av, för att sedan ta avstånd från det som inte gynnar dig på något sätt. Ett misstag vi ofta gör är att vi utsätter oss för situationer som inte är bra för oss och stjäl vår energi, ofta för att göra andra människor tillfreds. Men här kommer vi till att se till vårt eget bästa än en gång.

7. Öppenhet. Ett sista tips är att förklara för din omgivning hur du fungerar. Ofta förstår inte vår omgivning vad det innebär att vara högkänslig, och förutsätter att vi fungerar likadant som alla andra. Men att få dela med sig av detta kan underlätta och släppa på lite av bördan, eftersom andra kan ha en större förståelse för om vi exempelvis behöver dra oss undan eller inte kan delta i vissa situationer.

--------------------

Det är viktigt att vi inte förväxlar känslighet med svaghet - för det är precis tvärtom. Det kräver en inre styrka för att kunna hantera allt vad det innebär att bära på den här känsligheten. Det är en gåva som vi behöver omfamna och använda oss av för att bidra till en vackrare värld. 💛