Stå i din kraft

03.09.2021

Att stå i sin fulla kraft är något jag ofta talar om i mina samtal. Men vad innebär det egentligen? Man skulle kunna säga att motsatsen till att stå i sin kraft är offerskap. Att spela offer för sin omvärld är vanligare än man kan tro, och ofta uttrycker det sig subtilt utan vår medvetenhet. Vi kan bära med oss gamla inprogrammeringar och trosföreställningar om att saker och ting sker emot oss snarare än för oss, att det är någonting fel på oss eller att vi inte är värdiga kärlek eller lycka. Och när vi då möts av motgångar blir det en bekräftelse på detta. 

När vi upplever medgångar och glädjefyllda upplevelser kan vi ha svårt att ta in det och tillåta oss att njuta fullt ut. Det är vanligare att vi gör val som är baserade på rädsla och yttre påtryck, snarare än att lyssna till vår egen själs längtan. På det sättet kommer vi utanför vår menade livsväg och livet speglar tillbaka genom att det känns som att ständigt kämpa i motvind.

Med andra ord har vi på sätt och vis byggt upp vårt eget fängelse och har inte förståelsen för hur stark inverkan vi har på vårt liv, vilket skapar en passivitet. Vi tänker att kraften ligger utanför våra händer och gör därför inte heller någon aktiv förändring i oss själva och i vårt liv. Men det positiva med allt detta är att det betyder att vi har kraften att ta oss ur fängelset och skifta vårt synsätt när vi väl är redo. Det är ingenting som sker i en handvändning, att göra sig fri från offerkoftan kan kräva mod och tid. Tanken att få uppleva att du någonsin önskat kan kännas läskigare än att hålla fast vid det gamla, trygga och invanda.

När du står i din fulla kraft så finns det en stark trygghet i vem du är - du är sann gentemot dig själv i dina tankar, känslor och handlingar. Det innebär med andra ord inte att förneka det som är jobbigt, utan att omfamna både det goda och det onda. Att se mening och lärdomar i motgångar och känna en tillit till att saker sker för vårt högsta bästa. Du är väl medveten om ditt eget värde och att det inte definieras av dina prestationer, utan av en villkorslös kärlek till allt som är du, oavsett styrkor och brister. 

Det finns en tro på din förmåga att skapa det liv du önskar och att följa ditt hjärtas längtan och inre röst. När du förenar tanke och handling med den brinnande känslan inombords så skapar du magi. Du kommer märka att saker börjar skifta, eftersom du då är i ditt sanna element och själsenergi. Universum börjar samarbeta med dig genom att ge dig ett större flöde i livet och det känns som att allting kommer mer naturligt, så som det är menat. 

Hur kan du ta nästa steg för att komma närmre din inre kraft och vilken verklighet skapar du för dig själv?