Synkronicitet

11.12.2020

Vad är synkronicitet?

Synkronicitet är i först hand universums sätt att samordna så att det vi önskar oss kan komma till oss. Det innebär meningsfulla sammanträffanden, och är egentligen raka motsatsen till slumpen. Allting som händer har en mening även om vi inte alltid kan förstå den, och när synkroniserade händelser sker så skapar det alltid en känsla av fascination och att allting är sammankopplat. Det kan vara allt från subtila händelser, till större helt osannolika upplevelser. Det är en högre kraft som vi själva inte kan styra över - det bygger snarare helt och hållet på att vi ska släppa taget om vårt kontrollbehov och lämna över till någonting högre. För så länge vi håller fast vid att saker och ting ska ske på ett visst sätt, så signalerar vi också ut till universum att vi styr helt själva och att vi inte har tillit till att det finns en högre universell kraft. Det handlar om att vara i ditt naturliga flöde - ju mer du kan följa med i det som sker genom acceptans, desto mer hamnar du i ditt flow. Till skillnad från när du gör motstånd till de händelser som sker i ditt liv, vilket då skapar en blockering i ditt flöde. Det sänder ut tvivel och rädslor som gör att det blir svårt för dig att låta dig vägledas dit som du är menad. 

Det som gör att många kan ha svårt att följa med i flödet är för att vi ofta har en bild av vad vi tänker är det högsta bästa för oss, eller att vi är för fästa vid hur vägen till målet kommer att se ut. Det är viktigt att ha drömmar och mål, men det är ännu viktigare att vi inte forcerar hur vi kommer dit. Det är så klart lättare att följa med flödet när allting bara flyter på och vi får uppleva positiva händelser, men det är snarare när vi stöter på motgångar som vi verkligen blir testade i vår tro. Här är det lätt att vi fastnar i motstånd, och tänker att det är "fel" bara för att det inte går så som vi tänkt oss. Men det som kan upplevas som någonting jobbigt och negativt, kan i själva verket vara en del av den "större planen". För att vi ska kunna komma dit vi vill, så kan även saker behöva ske på vägen som vi kanske inte vill uppleva. Det kan vara i form av en relation som plötsligt tar slut, eller att du blir av med jobbet. I stunden så kan det kännas som att universum eller livet är emot en, men egentligen så kan det vara en dold gåva som leder dig till det du verkligen önskar dig. För att kunna manifestera in det nya du önskar dig, så behöver du också släppa taget om det gamla som håller dig tillbaka. 

Hur kan synkronicitet yttra sig? 

Siffrornas budskap - Ett av de vanligaste språken som universum använder sig av är genom att kommunicera ut budskap via siffror. Alla siffror har en inneboende innebörd, men sedan finns det vissa siffror som sägs vara extra kraftfulla. Klockslaget 11:11 är ett av dem och det är ett tecken på att du är i ett harmoniskt samspel med universum, att du är på rätt väg och är gudomligt vägledd. Det kan även innebära större förändringar som väntar, och uppstår ofta i samband med ett andligt uppvaknande. Det blir som en upplysning om vad som är på väg, som ett förberedande. Men det finns även många andra siffror som är signifikanta och som kan visa sig i varierande former och sammanhang. Det kan till exempel vara via vägskyltar, bilplåtar, sociala medier eller böcker. Bara fantasin sätter gränser. Siffran 5 är en viktig siffra som står för förändring, så när vi befinner oss eller står inför en förändringsfas i livet så är det vanligt att den kan dyka upp i olika former, medan siffran 9 står för avslut och kan innebära att vi håller på att avsluta ett kapitel i vårt liv. Så på sätt och vis kan man säga att båda dessa siffror hör ihop, eftersom ett avslut indirekt innebär en ny början. 

Musik eller andra kreativa former - Har du varit med om att du lyssnat på en låt, och så plötsligt så känns det som att budskapet i låten talar till dig? Det är i så fall inte en slump, utan det är din intuition som talar till dig. Det kan vara att det är en viss mening i låten som kan vara ett svar på en fråga som du har funderat över, eller som säger precis det som du behöver höra just nu. Detta är också en form av synkronicitet, och kan vara ett sätt för universum att nå fram till dig. Ibland så kan det helt enkelt också vara att du börjar märka hur texten till musiken du lyssnar på synkar med verkligheten, det kan vara att i samma stund som du låser din dörr så ekar det från hörlurarna "locking the door". Det kanske inte behöver ha en specifik betydelse, men visar på att du är i ditt flow. Det är med andra ord ett gott tecken, och ibland ka det nästan nå en komisk nivå då det blir så absurt. Men just musik är bara ett exempel på hur budskap på ett kreativt sätt kan nå fram till oss, och det kan lika gärna ske via exempelvis en målning, texter eller naturen. Det gäller allting som påverkar och talar till oss på ett djupare plan. 

Möten & människor - Helt plötsligt kan det kännas som att människor dyker upp från höger och vänster som kan bistå med den hjälp du behöver just nu, kanske att du har en dröm som du vill uppfylla och så från ingenstans så arrangeras ett möte mellan dig och en person som kan hjälpa dig uppnå den drömmen. Eller så kanske du träffar en människa som är så lik dig själv på så många plan, där ni kan uppleva sammanträffanden er emellan som känns synkroniserade. Kanske att ni tidigare har genomgått liknande faser samtidigt i livet, utan att ens veta om varandra. Eller att ni helt enkelt synkar i värderingar, intressen och i personligheter. Ni kanske rentav har en telepatisk kontakt och tänker på varandra precis samtidigt. Allt detta är synkroniserat och den här människan har kommit till dig för att du antagligen har kommit så långt i din egen andliga utveckling och har sänt ut dessa energier. Genom att du delvis är trygg i din egen energi men också vet vad för slags människor du söker efter, så kommer du också att kunna dra dem till dig. Då kan du bli hänförd över alla människor som dyker upp längs din väg.

Djur - Har du någonsin hört talas om Solöga? Hon har nämligen skrivit böcker om djurens betydelser, och hur alla djurarter bär på olika budskap till oss. Så när du märker att det finns vissa djur som dyker upp längs din väg och väcker din uppmärksamhet extra, så har de med all säkerhet ett budskap till dig. Fasanens budskap är exempelvis att du ska våga tro på dig själv och inse vilka förmågor du har, vilket många av oss kan behöva höra när vi är uppslukade av självtvivel. Det häftiga är att det tenderar att stämma in varje gång på vart du befinner dig i ditt liv och behöver höra just nu, och kan därmed bli som en fin stöttning i att du inte är ensam. 

Möjligheter - Synkronicitet kan ofta dyka upp i form av oväntade möjligheter. Det kan vara så att du är i behov av ett nytt jobb, eller kanske till och med att du har stor vision som vill manifestera, såsom att starta dig egen verksamhet där du på riktigt kan göra skillnad och hjälpa människor. Och detta kan ju kännas otroligt överväldigande till en början - hur ska du börja? Anledningen till att det känns så övermäktigt är ofta för att du redan är i slutdestinationen, där alla pusselbitar har fallit på plats. Nyckeln är därför att ta ett steg i taget, och det är här synkroniserade händelser kommer in i bilden. Om du är uppmärksam så kan det dyka upp ledtrådar som hjälper dig framåt på din väg, och leder dig till nästa steg. Det kan vara att en kurs som plötsligt dyker upp och som genererar den kunskap du behöver, eller att du trillar förbi information via sociala medier där det finns en ledig lokal att hyra som skulle passa dig perfekt. Det finns så oändligt många olika möjligheter som kan dyka upp, det beror på vad det är du söker efter.

Hur kan du manifestera synkroniserade händelser i ditt liv? 

Ju mer du öppnar upp för mirakel och synkronicitet, desto mer kommer du att upptäcka att det finns budskap och synkroniserade skeenden överallt. Och när du väl ser det så kommer det bli lättare att förstå och känna känslan av att allting blir som det är menat och att det finns en högre plan som vi inte alltid är medvetna om. Allting handlar om uppmärksamhet, och för att lägga märke till de budskap som dyker upp i ditt liv så behöver du vara närvarande. Så nyckeln ligger egentligen i nuet. Om vi ständigt är stressade och har blicken i framtiden, då kommer vi missa alla tecken för att vi är så uppe i vårt huvud. Det handlar framförallt om att våga tro och ha tillit, då öppnar vi upp för mer magi och synkronicitet i vårt liv. 

En annan viktig del är att följa din inre kompass och ditt hjärta, för ju mer du är i ditt sanna element  desto mer kommer universum att stötta dig genom att hjälpa dig framåt via tecken och synkroniserade händelser. Om du exempelvis känner att du har ett livskall som du önskar att uppfylla, så kommer du också märka att du får hjälp på vägen uppifrån när du följer din inre känsla. Man kan se det lite som ett samarbete, där du belönas när du följer det som du kommit hit för att göra. Men det behöver inte vara i form av ett livskall utan det gäller allting som du älskar att göra, allt det som är du. Det samma gäller i motsatt fall, när vi går emot oss själva och ägnar oss åt sådant som inte är förankrat med det vi önskar oss så är det också mindre chans att vi upplever synkroniserade händelser. Det handlar egentligen till stor del om vårt inre välbefinnande, och när vi arbetar mot en inre harmoni inom oss så skapar det även en harmoni i det yttre, och då är det som att saker och ting också faller på plats mer naturligt i vårt liv. 

Synkroniserade händelser sker ju som sagt när vi börjar släppa taget om vårt kontrollbehov, och tillåter saker att ske så som det är menat. Dina känslor är egentligen det bästa verktyget för att leda dig dit du är menad att vara, eftersom de är alltid ärliga. Intuitionen ljuger aldrig, men den kan avslöja obekväma sanningar som krockar med den bilden vi haft i vårt huvud. Och då kan vi kämpa emot vår magkänsla och förneka den, vilket i sig skapar en förvirring. Det blir lätt att vi låser oss när vi fastnar för mycket vid våra tankar, vill förstå sambandet mellan allting och ha en logisk förklaring. Men det fungerar sällan när det kommer till synkronicitet och allt som har med andlighet att göra, eftersom det handlar om vår inre tro och skaparkraft. 

Så när du märker att allt fler synkroniserade händelser sker i din vardag så kan du vara säker på att det är ett gott tecken på att du är på rätt väg i ditt liv och att universum hjälper dig framåt. Allting hänger ihop på ett alldeles magiskt sätt, och insikten och acceptansen i att vi inte kan förstå allting är egentligen den största visdomen.